en
en

Zmiany w zarządzie POT

18 lutego na stanowisko wiceprezesa POT została powołana Pani Elżbieta Wąsowicz-Zaborek.


Elżbieta Wąsowicz-Zaborek jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, doktorem nauk ekonomicznych – rozprawa doktorska pod tytułem „Determinanty Jakości Produktu Turystycznego” napisana w Katedrze Turystyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ponadto ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie „Administracji Publicznej w Unii Europejskiej” w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu.

Pracownik naukowo-dydaktyczny Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w latach 1998-2008. Członek Komisji Rewizyjnej Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (2001-2002), członek założyciel Szczecińskiej Organizacji Turystycznej, Sekretarz Zarządu Forum Turystyki Regionów, członek Rady Ekspertów ds. Turystyki Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Ekspert Zachodniopomorskiej Izby Turystyki, trener i doradca branży turystycznej. Organizator i współorganizator wielu imprez o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym. Ma bogate doświadczenie jako autor, kierownik i realizator projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Autorka licznych publikacji i opracowań, między innymi: „Diagnozy stanu rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim 2007”, „Ramowego Programu Rozwoju Turystyki w Dorzeczu Parsęty – 2004”, poradnika „Jak rozwijać lokalną turystykę – 2004”. Odznaczona Odznaką „Za Zasługi dla Turystyki”.

 

 

 


Do góry