en
en

Zmiany w zarządzie PART

30 czerwca 2008 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki SA, kończące kadencję Zarządu Spółki. W tym samym dniu Rada Nadzorcza PART SA podjęła decyzję o powołaniu Zarządu PART SA na VII kadencję w składzie dwuosobowym.

30 czerwca 2008 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki SA, kończące kadencję Zarządu Spółki w składzie:

Anna Somorowska – Prezes Zarządu,

Tomasz Majka – Członek Zarządu,

Mariusz Trzciałkowski – Członek Zarządu.

 

W tym samym dniu Rada Nadzorcza PART SA podjęła decyzję o powołaniu Zarządu PART SA na VII kadencję w składzie dwuosobowym:

Andrzej Saja – Prezes Zarządu,

Tomasz Majka – Członek Zarządu.

 

 

Nowy Prezes PART SA Andrzej Saja jest absolwentem stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył także Podyplomowe Studia Menedżerskie Executive MBA, prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów pod auspicjami Uniwersytetu Gdańskiego oraz walidowane przez Rotterdam School of Managment, Erasmus University. Projekt dyplomowy na studiach MBA poświęcił strategii promocji turystycznej Polski.

W latach 1998-2000 był doradcą wiceprezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki,
a następnie doradcą podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej, gdzie odpowiadał za sprawy turystyki. Współtworzył projekt reformy zarządzania turystyką   w Polsce na wzór krajów Unii Europejskiej, którego efektem było przeniesienie spraw turystyki z kompetencji UKFiT do resortu gospodarczego i utworzenie narodowej organizacji turystycznej.

Jako doradca wiceprezesa UKFiT  koordynował także przygotowania do realizacji programu PHARE TOURIN III. Program ten zakończył się sukcesem, a jego efektem było m.in. finansowe wsparcie projektów inwestycyjnych w Małopolsce oraz wsparcie finansowe UE dla powstania Polskiej Organizacji Turystycznej.

W latach 1999-2000 był sekretarzem Rady Polskiej Organizacji Turystycznej,

a od 2000 do 2002 roku doradcą Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, a następnie dyrektorem gabinetu Prezesa POT. W latach 2002-2006 jako dyrektor ds. wydawnictw

i szkoleń POT odpowiadał  za politykę wydawniczą i współpracę wydawniczą POT

z regionalnymi organizacjami turystycznymi, samorządem i branżą turystyczną. W tym czasie POT otrzymał za swoje wydawnictwa szereg międzynarodowych nagród, m.in. prestiżowe GRAND PRIX dla najlepszych wydawnictw promocyjnych na międzynarodowych targach turystycznych HOLIDAY WORLD w Pradze w roku 2005. 

W latach 2000-2004 był członkiem Rady Nadzorczej ORBIS S.A. Od listopada 2006 r pełnił funkcję zastępcy dyrektora hotelu Novotel Airport w Warszawie. Od czerwca 2007 roku był sekretarzem Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, reprezentującej 126 hoteli
o potencjale ponad 17 tysięcy pokoi

Andrzej Saja ma także doświadczenie w pracy w radach nadzorczych następujących spółek: Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A., Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Centrum Edukacji Turystycznej sp. z o.o., Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Chełmie, przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej Długie Rozmowy S.A., Nordkapp TFI S.A. oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

 


 

 

Do góry