en
en

Zapytanie ofertowe na wykonanie banerów video

W związku z planowanymi kampaniami banerowymi na 3 rynkach (Czechy, Norwegia, Dania) Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przygotowania kreacji oraz wykonania banerów video według wytycznych CI oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną wskazanych portali.


 Należy przygotować banery w 2 wersjach językowych: angielski, duński (zagnieżdżone filmy w odpowiednich językach):

1. Ogólny (składanka miast) – 300x250, 336 x 280 px

2. Mazury – 300x250, 336 x 280 px

3. Gdańsk – 300x250, 336 x 280 px

4. Kraków – 300x250, 336 x 280 px

5. Łódź – 300x250, 336 x 280 px

6. Warszawa – 300x250, 336 x 280 px

7. Wrocław – 300x250, 336 x 280 px

8. Poznań – 300x250, 336 x 280 px

 

Polska Organizacja Turystyczna udostępni Wykonawcy materiał filmowy w formacie FLV (do pobrania z serwera FTP)

 

Od wykonawcy wymaga się doświadczenia w przygotowywaniu tego typu bannerów pod specyfikę portali:

Specyfikacja nośników video Adwords: http://adwords.google.com/support/aw/bin/static.py?hl=pl&topic=28432&guide=28427&page=guide.cs

Specyfikacja nośników dla YouTube (preroll): http://www.google.com/support/youtube/bin/static.py?page=guide.cs&guide=30071&topic=30072&answer=187096

 

Zamawiający:

Polska Organizacja Turystyczna

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

NIP: 525-21-5—196

Przedmiot zamówienia:

  1. Przygotowanie kreacji dla banerów
  2. Wykonanie banerów video z wykorzystaniem CI oraz materiału filmowego wg specyfikacji technicznej portali
  3. Zabezpieczenie wersji statycznej banerów (GIF)

Zobowiązania Wykonawcy: Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu nośnika z otwartymi plikami źródłowymi do wszystkich banerów (.fla), zoptymalizowane pliki do publikacji w internecie (gif, swf).

Termin realizacji zamówienia: do 22 listopada 2010

Kryteria wyboru oferty:

  • Cena
  • Termin realizacji

Miejsce i termin złożenia oferty:

 Polska Organizacja Turystyczna, p. Agnieszka Tomczyszyn Email: agnieszka.tomczyszyn@pot.gov.pl

Termin składania ofert: 15.11.2010 r.

 

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: p. Agnieszka Tomczyszyn , Email: : agnieszka.tomczyszyn@pot.gov.pl
 

 

Do góry