en
en

Zapytanie ofertowe na przygotowanie folderów PDF w formie "flipping pages"

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza do składania ofert na przygotowanie 15 folderów (101 plików w formacie PDF) do wyświetlania w trybie animacji, tzw. flipping pages oraz uruchomienie online w oparciu o aplikację PHP wykorzystywaną w portalu www.polska.travel.

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza do składania ofert na przygotowanie 15 folderów (101 plików w formacie PDF) do wyświetlania w trybie animacji, tzw. flipping pages oraz uruchomienie online w oparciu o aplikację PHP wykorzystywaną w portalu www.polska.travel.

Materiał źródłowy zostanie udostępniony zleceniobiorcy w dniu podpisania zlecenia. Przykładowe foldery w powyższym formacie znajdują się na stronie: http://pdf.polska.travel/doc.php?lang=en&doc=hit

Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje:

 

  • Dostosowanie formatu poszczególnych stron do rozwiązania flipping pages (szacunkowa ilość stron: 2107 stron rozliczeniowych)
  • Modyfikację sposobu wyświetlania folderów zgodnie z wytycznymi CI
  • Wdrożenie w serwisie www.polska.travel w odpowiednich wersjach językowych

 

Termin realizacji do 15.06.2011 r.

Kryteria wyboru oferty:

  • Cena
  • Termin realizacji

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

Polska Organizacja Turystyczna, p. Agnieszka Tomczyszyn Email: agnieszka.tomczyszyn@pot.gov.pl

Termin składania ofert: 24.05.2011 r.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: p. Agnieszka Tomczyszyn , Email: : agnieszka.tomczyszyn@pot.gov.pl

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Polskiej Organizacji Turystycznej na przygotowanie folderów PDF w formie „flipping pages" do dnia 24.05.2011 wpłynęło 5 ofert:

 

 

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta firmy Babyloon Studio Industry.

Do góry