en
en

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania oraz produkcji materiałów programowych przeznaczonych do emisji w Internecie

Polska Organizacja Turystyczna, w ramach realizacji projektu „Promujmy Polskę Razem" kieruje zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania oraz produkcji materiałów programowych przeznaczonych do emisji w Internecie.

Polska Organizacja Turystyczna, w ramach realizacji projektu „Promujmy Polskę Razem" kieruje zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania oraz produkcji materiałów programowych przeznaczonych do emisji w Internecie. Poniżej znajduje się szczegółowa dokumentacja do zapytania ofertowego:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
p. Marzena Sarzyniak, Email: marzena.sarzyniak@pot.gov.pl Tel.: /022/ 536-70-47

Polska Organizacja Turystyczna, w ramach realizacji projektu „Promujmy Polskę Razem" kieruje zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania oraz produkcji materiałów programowych przeznaczonych do emisji w Internecie.

Do góry