en
en

Zapytanie ofertowe APT

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanymi zdarzeniami w ramach kampanii promocyjnej  6.3. pt. „Promujmy  Polskę razem”, planuje się realizację audycji telewizyjnej pod roboczym tytułem „Ambasadorowie Polskiej Turystyki”.  Z związku z powyższym, Polska Organizacja Turystyczna zwraca się  z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji ww. audycji.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanymi zdarzeniami w ramach kampanii promocyjnej  6.3. pt. „Promujmy  Polskę razem”, planuje się realizację audycji telewizyjnej pod roboczym tytułem „Ambasadorowie Polskiej Turystyki”.  Z związku z powyższym, Polska Organizacja Turystyczna zwraca się  z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji ww. audycji.

 

Przedmiot zamówienia:

Nabycie, przygotowanie, produkcja materiałów programowych przeznaczonych do emisji w telewizji wraz z zakupem czasu antenowego

 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe APT

 

Rozstrzygnięcie konkursu w związku z zapytaniem ofertowym ogłoszonym 5.03.2010

 

W związku z planowanymi zdarzeniami w ramach kampanii promocyjnej  6.3. pt. „Promujmy  Polskę razem” i planowaną realizacją audycji telewizyjnej pod roboczym tytułem „Ambasadorowie Polskiej Turystyki”, Polska Organizacja Turystyczna zwróciła się  z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji ww. audycji.

Ostatecznie oferty zostały nadesłane przez TVP i TVN. Po analizie dokonanej przez komisję konkursową, opierając się na kryteriach zawartych w zapytaniu ofertowym, ostatecznie została wybrana oferta TVP .Program będzie realizowany w TVP II  w paśmie „Pytanie na śniadanie” i będzie nosił tytuł  „Polska na śniadanie”.

 

 


 

 

Do góry