en
en

Zagraniczni studenci promują polską turystykę

9 października Polska Organizacja Turystyczna podpisała porozumienie o współpracy z Fundacją Edukacyjną "Perspektywy". Obie istytucje będą wzajemnie wspierać swoje działania dla skutecznej promocji polskiej turystyki.

         Polska Organizacja Turystyczna, która promuje turystykę oraz Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, która zajmuje się promocją polskich uczelni za granicą postanowiły wzajemnie wspierać swoje działania dla skuteczniejszej promocji Polski na świecie jako kraju, w którym warto się uczyć i który warto zwiedzać.  

persp1

         Doświadczenia wielu krajów dowodzą, że zagraniczni studenci nie tylko są najlepszymi ambasadorami kraju, w którym studiują, ale także są znakomitymi promotorami turystyki.     Do Polski z roku na rok przyjeżdża coraz więcej zagranicznych studentów z Europy, Azji, Ameryki i Afryki. Są oni dla swoich przyjaciół, znajomych, rodziny najlepszym, bo bezpośrednim źródłem informacji o atrakcjach turystycznych Polski.

                                   persp2

         Na polskich uczelniach studiuje coraz więcej studentów cudzoziemców. W roku akademickim 2007/2008 ich liczba wyniosła 13,7 tysięcy osób. Najliczniejszą grupą cudzoziemców studiujących w Polsce byli studenci z Europy – łącznie 8,9 tysięcy osób, w tym głównie z Ukrainy i Białorusi. 

         Działania w ramach porozumienia pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną i Fundacją Edukacyjną „Perspektywy” mają przyczynić się do zwiększenia świadomości o Polsce wśród studentów z zagranicy i zachęcić ich do podróżowania po Polsce. W minionym roku do Polski przyjechało ponad 2 mln turystów z Ukrainy, 1.350 000 z Białorusi i ponad 700 tysięcy z Litwy. 

        Porozumienie zakłada organizację podróży studyjnych dla dziennikarzy zagranicznych (w programie m.in. wizyta w kilku miastach akademickich, prezentacja głównych atrakcji turystycznych i zwiedzanie uczelni wyższych) oraz wycieczek krajoznawczych po Polsce dla studentów. Ponadto będzie realizowany projekt e-learningowy tzw. Poland Specialist mający na celu informowanie o ofercie turystycznej i edukacyjnej Polski.

 


 perspektywy


www.studyinpoland.pl

www.perspektywy.org

 

 

 

 

 

Do góry