en
en

Wspólne sprawy POT i SGH

18 maja w Warszawie dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes POT i prof. dr hab. Adam Budnikowski, rektor SGH podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną a Szkołą Główną Handlową na rzecz rozwoju polskiej turystyki oraz wszelkich działań ją upowszechniających, leżących w obszarach zainteresowań obydwu placówek.

18 maja w Warszawie dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes POT i prof. dr hab. Adam Budnikowski, rektor SGH podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną a Szkołą Główną Handlową na rzecz rozwoju polskiej turystyki oraz wszelkich działań ją upowszechniających, leżących w obszarach zainteresowań obydwu placówek.


POT i SGH postanowiły podjąć współpracę we wszystkich przedsięwzięciach mających na celu podnoszenie jakości organizacji i zarządzania w sektorze turystycznym, dostosowywanie ich do najwyższych standardów światowych, wspólne prowadzenie działań marketingowych, wymianę know-how w dziedzinie gospodarki turystycznej.


SGH zadeklarowało ze swej strony prowadzenie badań przez pracowników naukowych bądź doraźnie powoływane zespoły złożone z pracowników POT i uczelni; prowadzenie programów badawczych realizowane przez odpowiednio ukierunkowane zespoły studentów przygotowujących prace dyplomowe obejmujące problematykę przydatną dla realizacji zadań statutowych POT; organizację praktyk zawodowych dla studentów SGH w POT; wspólną organizację szkoleń dla pracowników przemysłu turystycznego; publikowanie na portalu

www.zarabiajnaturystyce.pl najważniejszych informacji zawodowych i naukowych w zakresie badań nad turystyką; wymiany doświadczeń na temat zasad gromadzenia, przetwarzania i upowszechniania informacji o turystyce itp; powoływanie zespołów eksperckich w celu rozwiązywania aktualnych problemów z zakresu promocji turystyki; prowadzenie prac dyplomowych obejmujących problematykę przydatną dla realizacji badań statutowych POT.
Do góry