en
en

Wspólna promocja w ramach Grupy Wyszehradzkiej

W dniach 26-27.03.2008 r. w Pradze odbyło się plenarne posiedzenie Grupy Wyszehradzkiej. Podczas pierwszego dnia omówiono plan zadań określonych do realizacji w 2008 r.

W dniach 26-27.03.2008 r. w Pradze odbyło się plenarne posiedzenie Grupy Wyszehradzkiej. Podczas pierwszego dnia omówiono plan zadań określonych do realizacji w 2008 r.

Wśród zadań tych znalazły się:

zadania  realizowane przez Czech Tourism:

- Aktualizacja stron www.european-quuartet.com

- Road show w USA,

- Program edukacyjny dla amerykańskiej branży,

- Produkcja mapy V-4

działania, za które odpowiadać będzie Słowacka Narodowa Organizacja Turystyczna:

- film promocyjny o regionie

- udział w targach ITB Asia Singapur

- workshopy w Krasnojarsku i Rostowie nad Donem,

zadania Węgierskiej Organizacji Turystycznej:

.- Study Tour z Rosji,

- udział w Tragach turystycznych CITM w Szanghaju

Polska Organizacja Turystyczna zrealizuje :

- udział w targach JATA w Tokio,

- workshop dla branży regionu V-4

 

W dniu 27.03.2008 r. ministrowie państw Grupy Wyszehradzkiej odpowiedzialni za turystykę podpisali Protokół o współpracy uwzględniający powyższe kwestie. Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowała Podsekretarz Stanu Pani Katarzyna Sobierajska,  Ministerstwo Samorządu Lokalnego i Rozwoju Regionalnego Republiki Wegierskiej – Sekretarz Stanu  Miklos Kovacs, Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej – Sekretarz Stanu Ivan Rybarik i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej - Wiceminister Jiri Vackar

 Należy podkreślić, że wszyscy uczestnicy grupy V-4 w szczególny sposób cenią sobie możliwość współpracy w ramach tej grupy. Wspólna intensyfikacja działań promocyjnych na rynkach zamorskich (USA, Japonia, Chiny) owocuje korzystnym synergicznym efektem marketingowym. Należy tylko wspomnieć, że na rynku japońskim działania w ramach grupy V-4 wspomogły między innymi proces tworzenia ośrodka POT w Tokio, zaś na rynku chińskim, gdzie POT nie ma swojego ośrodka, umożliwiają przeprowadzenie skutecznych akcji promujących Polskę. Ponadto, co niezmiernie istotne, wspólne działania umożliwiają nawiązanie bezpośrednich, handlowych kontaktów przedstawicieli polskiej branży z zagranicznymi partnerami, a w efekcie -  zwiększenie liczby polskich ofert w katalogach zagranicznych touroperatorów.

Badania statystyczne wskazują na zwiększenie liczby turystów odwiedzających region V-4, w tym także Polski. Mieszkańcy USA, Japonii, a zwłaszcza dynamicznie się rozwijającego rynku chińskiego, są bardzo aktywni turystycznie stanowią zatem ogromny potencjał dla ruchu przyjazdowego do regionu V-4.

Współpraca  narodowych organizacji turystycznych i administracji rządowej powoduje, że wspólne działania nie ograniczają się  tylko do promocji, ale pozwalają umacniać wspólne stanowiska wobec ważnych kwestii dotyczących turystyki na arenie międzynarodowej.


Do góry