en
en

Wspólna promocja Polski i Ukrainy

Podczas XV Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw Tour & Travel, nastąpiła uroczysta wymiana listów intencyjnych pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną i Narodową Organizacją Turystyczną Ukrainy Ministerstwa Kultury i Turystyki Ukrainy. Współpraca dotyczy promocji turystyki na wybranych rynkach oraz mistrzostw piłkarskich Euro 2012, których gospodarzem są obydwa kraje.

Podczas XV Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw Tour & Travel nastąpiła uroczysta wymiana listów intencyjnych pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną i Narodową Organizacją Turystyczną Ukrainy Ministerstwa Kultury i Turystyki Ukrainy. Dokument zawiera deklarację współpracy narodowych organizacji w dziedzinie promocji turystyki na wybranych rynkach zagranicznych. We wspólnych działaniach wykorzystywany będzie motyw wielkiego europejskiego widowiska sportowego – mistrzostw piłkarskich Euro 2012, którego gospodarzem będą obydwa nasze kraje.

Autorzy listu intencyjnego określają ramy i zakres wspólnych działań. Wśród nich znajdą się między innymi wspólne imprezy promujące piłkarskie mistrzostwa, organizacja study tours dla touroperatorów i dziennikarzy do Polski i na Ukrainę, konferencje i seminaria, wydawanie wspólnych materiałów promocyjnych i informacyjnych.

 Podpisy pod tym ważnym dokumentem złożyli: ze strony Polski - Rafał Szmytke, p.o. prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej; w imieniu Ukrainy - dr Irena Lewandowska, prezes Atlas Business Service Sp. z.o.o., reprezentująca w naszym kraju Narodową Organizację Turystyczną Ukrainy Ministerstwa Kultury i Turystyki Ukrainy.

 


Do góry