en
en

Warunki udziału

WARUNKI UDZIAŁU DLA PODMIOTÓW Z OBSZARU TURYSTYKI

 1. Z programu Karta Polska mogą korzystać wszystkie podmioty, których zakres usług obejmuje obszar turystyki.
 2. Podmiot na podstawie otrzymanych informacji oraz wzorów umów ma możliwość zapoznania się z otrzymanymi materiałami, a następnie może podjąć decyzję o przystąpieniu do projektu.
 3. Udział w przedsięwzięciu, druk Karty, dystrybucja i promocja są bezpłatne, natomiast opłata za zamieszczenie informacji i danych podmiotu w katalogu wynosić będzie 120 PLN.
 4. Podmiot deklaruje w umowie wysokość rabatu i podpisuje dokument oraz odsyła wraz z formularzem zgłoszeniowym, dowodem wpłaty oraz oświadczeniem do dnia 15 listopada 2006 roku na adres: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa z dopiskiem ”KARTA POLSKA 2006”.
 5. Przystąpienie do projektu Karta Polska następuje z chwilą podpisania umowy i upoważnienia do wystawienia faktury, prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz przekazania kwoty 120 PLN na konto Polskiej Organizacji Turystycznej (kwotę należy przekazać wyłącznie po otrzymaniu faktury od POT):
      Nr konta: 8315001777-1217700721570000
      Tytułem: Karta Polska 2007
 6. Umowa pomiędzy POT i podmiotem obowiązuje do 31.XII.2007 roku.
 7. Podmiot zobowiązany jest dostarczyć POT materiały promocyjne i informacyjne (zdjęcia, foldery, ulotki itp. według formularza zgłoszeniowego) dotyczące podmiotu w celu zamieszczenia w katalogu wręczanym bezpłatnie każdemu właścicielowi Karty Polska.
 8. Członkostwo w projekcie Karta Polska zobowiązuje do udzielania okazicielowi Karty rabatu deklarowanego w umowie.
Dodatkowych informacji dotyczących zasad funkcjonowania Karty Polska udziela Departament Współpracy Regionalnej Polskiej Organizacji Turystycznej (tel.: 22 536 70 70, 536 70 30 lub e-mail: aciecierska@pot.gov.pl, drk@pot.gov.pl)
Do góry