en
en

Warto starać się o gwiazdki kategoryzacyjne

W siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyły się obrady Zarządu Forum Informacji Turystycznej oraz Zespołu Roboczego ds. Informacji Turystycznej — działającego przy Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych.

Aktualności Turystyczne

Warto starać się o gwiazdki kategoryzacyjne

 

W siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyły się obrady Zarządu Forum Informacji Turystycznej oraz Zespołu Roboczego ds. Informacji Turystycznej — działającego przy Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych.

 

Tematyka spotkania poświecona została między innymi wprowadzeniu certyfikacji informacji turystycznej w Polsce w sezonie 2009/2010, omówieniu zaawansowania prac nad aktualizacją podręcznika „Polski system informacji turystycznej” oraz wykorzystaniu dla rozwoju informacji turystycznej w Polsce środków komponentu B z Działania 6.3. PO IG.


Więcej:

http://aktualnosciturystyczne.pl/x0kid_kategoria/warto-starac-sie-o-gwiazdki-kategoryzacyjneDo góry