en
en

W kwietniu odbędą się już XIII Targi Turystyki i Wypoczynku "LATO 2008"

Polska Organizacja Turystyczna jak co roku organizuje podczas targów konkurs na najlepszą ofertę ekspozycyjną polskiego regionu.

 

POT1

lato       MT

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Najlepsza oferta ekspozycyjna polskiego regionu

w ramach XIII Targów Turystyki i Wypoczynku "LATO 2008" w Warszawie

 

                                  

 

I. ORGANIZATORZY KONKURSU

·          Polska Organizacja Turystyczna, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, XIX piętro, 00-613 Warszawa

·          Międzynarodowe Targi Polska Sp. z o.o., ul. Makowska 95, 04-307 Warszawa

 

II. ZASIĘG KONKURSU

Konkurs jest przeznaczony dla wystawców XIII Targów Turystyki i Wypoczynku "LATO 2008".

 

III. UCZESTNICY KONKURSU

·          Regionalne Organizacje Turystyczne

·          Lokalne Organizacje Turystyczne

·          Jednostki samorządu terytorialnego

·          Stowarzyszenia turystyczne

·          Stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego

·          Centra informacji i promocji turystycznej

·          Regionalne agencje promocji i/lub rozwoju turystyki

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest uczestnictwo w XIII Targach Turystyki i Wypoczynku "LATO 2008" – konkurs przeznaczony jest dla wystawców XIII Targów Turystyki i Wypoczynku "LATO 2008" określonych w punkcie III.

 

V. JURY KONKURSU

W skład Jury konkursu wchodzą przedstawiciele:

·          Polskiej Organizacji Turystycznej

·          Międzynarodowych Targów Polska

·          Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki

 

VI. PRZEBIEG I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

W trakcie targów Jury zapozna się z ekspozycjami targowymi, spełniającymi warunki punktów III i IV niniejszego regulaminu oraz dokona oceny (w skali od 1 do 5) tych ekspozycji targowych wraz
z prezentowaną ofertą na podstawie kryteriów określonych w punkcie VII.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w ostatnim dniu Targów, tj. 20 kwietnia 2008 roku                       

ok.  godz. 12.30 na Estradzie.

 

VII. KRYTERIA OCENY WYŁONIENIA LAUREATÓW

Jury podczas oceny poszczególnych ekspozycji targowych wraz z prezentowaną ofertą będzie brało pod uwagę następujące elementy:

·        ogólne wrażenie stoiska

·        oryginalność zabudowy stoiska

·        estetyka i porządek na stoisku

·        profesjonalizm obsługi stoiska

·        atrakcyjność oferty prezentowanej na stoisku

·        dobór materiałów promocyjnych do specyfiki targów

 

 

VIII. NAGRODY

Polska Organizacja Turystyczna i Międzynarodowe Targi Polska Sp. z o.o. zapewniają laureatowi

I miejsca:

1.      pokrycie kosztu 12 m2  powierzchni wystawienniczej na przyszłorocznej edycji (tj. XIV) Targów Turystyki i Wypoczynku „LATO 2009” w Warszawie*

2.      wydrukowanie - na podstawie gotowych materiałów dostarczonych w wersji elektronicznej minimum 30 dni przed Targami LATO 2009 - jednej strony kolorowej reklamy w katalogu targowym przyszłorocznej edycji (tj. XIV) Targów Turystyki i Wypoczynku „LATO 2009” w Warszawie

3.      emisję reklamy (20 emisji 30’’ spotu) w radiowęźle targowym na przyszłorocznej edycji (tj. XIV) Targów Turystyki i Wypoczynku „LATO 2009” w Warszawie (materiały w postaci gotowego spotu lub tekstu do odczytania przez lektora należy dostarczyć w terminie 14 dni przed rozpoczęciem Targów LATO 2009)

4.      umieszczenie banera reklamowego typu roll-up na terenie obiektu targowego w miejscu wskazanym przez firmę Międzynarodowe Targi Polska (poza powierzchnią stoiska) podczas trwania przyszłorocznej edycji (tj. XIV) Targów Turystyki i Wypoczynku „LATO 2009” w Warszawie

5.      wyłożenie materiałów reklamowych na recepcji przyszłorocznej edycji (tj. XIV) Targów Turystyki        i Wypoczynku „LATO 2009” w Warszawie

6.      prezentację oferty na stronach internetowych: www.pot.gov.pl oraz www.targilato.pl

7.      prezentację oferty na seminarium Polskiej Organizacji Turystycznej organizowanego w trakcie trwania przyszłorocznej edycji (tj. XIV) Targów Turystyki i Wypoczynku „LATO 2009” w Warszawie

8.      Dyplom

 

 

Polska Organizacja Turystyczna i Międzynarodowe Targi Polska Sp. z o.o. zapewniają laureatowi

II miejsca:

1.      pokrycie kosztu 9 m2  powierzchni wystawienniczej na przyszłorocznej edycji (tj. XIV) Targów Turystyki i Wypoczynku „LATO 2009” w Warszawie*

2.      wydrukowanie - na podstawie gotowych materiałów dostarczonych w wersji elektronicznej minimum 30 dni przed Targami LATO 2009 - pół strony kolorowej reklamy w katalogu targowym przyszłorocznej edycji (tj. XIV) Targów Turystyki i Wypoczynku „LATO 2009” w Warszawie

3.      emisję reklamy (20 emisji 30’’ spotu) w radiowęźle targowym na przyszłorocznej edycji (tj. XIV) Targów Turystyki i Wypoczynku „LATO 2009” w Warszawie (materiały w postaci gotowego spotu lub tekstu do odczytania przez lektora należy dostarczyć w terminie 14 dni przed rozpoczęciem Targów LATO 2009)

4.      wyłożenie materiałów reklamowych na recepcji przyszłorocznej edycji (tj. XIV) Targów Turystyki        i Wypoczynku „LATO 2009” w Warszawie

5.      prezentację oferty na stronach internetowych: www.pot.gov.pl oraz www.targilato.pl

6.      Dyplom

 

 

Polska Organizacja Turystyczna i Międzynarodowe Targi Polska Sp. z o.o. zapewniają laureatowi

III miejsca:

1.      pokrycie kosztu 6 m2  powierzchni wystawienniczej na przyszłorocznej edycji (tj. XIV) Targów Turystyki i Wypoczynku „LATO 2009” w Warszawie*

2.      emisję reklamy (20 emisji 30’’ spotu) w radiowęźle targowym na przyszłorocznej edycji (tj. XIV) Targów Turystyki i Wypoczynku „LATO 2009” w Warszawie (materiały w postaci gotowego spotu lub tekstu do odczytania przez lektora należy dostarczyć w terminie 14 dni przed rozpoczęciem Targów LATO 2009)

3.      wyłożenie materiałów reklamowych na recepcji przyszłorocznej edycji (tj. XIV) Targów Turystyki        i Wypoczynku „LATO 2009” w Warszawie

4.      prezentację oferty na stronach internetowych: www.pot.gov.pl oraz www.targilato.pl

5.      Dyplom

 

 


* pozostałe elementy, takie jak m.in. zabudowa stoiska, opłata rejestracyjna, wpis do katalogu, podłączeniu prądu (przy stoisku bez zabudowy standardowej) oraz wszelkie zamówienia dodatkowe – płatne przez wystawcę wg obowiązującego na rok 2009 cennika dla wystawców XIV Targów Turystyki i Wypoczynku „LATO 2009” w Warszawie.


Do góry