en
en

V edycja Konkursu na najlepsze polskie Centrum Informacji Turystycznej

Polska Organizacja Turystyczna już po raz piąty przeprowadziła konkurs na najlepsze polskie Centrum Informacji Turystycznej.

Polska Organizacja Turystyczna, instytucja odpowiedzialna za promocję turystyki przyjazdowej do Polski oraz za budowanie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej już po raz piąty przeprowadziła konkurs na najlepsze polskie Centrum Informacji Turystycznej.

 

W konkursie mogą brać udział wszystkie placówki informacji turystycznej działające zgodnie z zasadami i standardami Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.

Zgłoszone do konkursu placówki „IT” oceniane są pod kątem takich elementów jak: lokalizacja placówki, funkcjonalność i estetyka jej wnętrza, dostępność dla turystów, w tym niepełnosprawnych; godziny pracy, kwalifikacje pracowników, w tym znajomość języków obcych; jakość obsługi, zakres i kompletność udzielanych informacji, zaopatrzenie w materiały informacyjno – promocyjne.


 

Na V edycję konkursu zostało zgłoszonych 27 centrów informacji turystycznej w trzech kategoriach.

Kapituła konkursowa w składzie:

Przewodnicząca: Elżbieta Wąsowicz-Zaborek – Wiceprezes POT,

Cezary Molski – Wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej POT,

Jerzy Moskała – Dyrektor Departamentu Nowych Technologii POT,

Marcin Pałach – Prezes Zarządu Forum Informacji Turystycznej, Dyrektor

Tarnowskiego Centrum Informacji,

Sekretarz: Jacek Idzikowski - Departament Informacji Turystycznej POT ,

w głosowaniu jawnym wybrała następujących laureatów:

 

I. Kategoria: w miejscowościach poniżej 20 000 mieszkańców

     

1. miejsce – Centrum Informacji Turystycznej w Szklarskiej Porębie


2. miejsce – Centrum Informacji Turystycznej w Szczyrku


3. miejsce – Biuro Informacji Turystycznej w Węgorzewie

 

II. Kategoria: w miastach poniżej 75 000 mieszkańców

     

1. miejsce – Centrum Informacji Turystycznej w Zawierciu


2. miejsce – Centrum Informacji Turystycznej w Ostródzie


3. miejsce – Centrum Informacji Turystycznej w Chełmie

 

III. Kategoria: w miastach powyżej 75 000 mieszkańców


1. miejsce – Włocławska Informacja Turystyczna


2. miejsce – Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi


3. miejsce – Regionalne Centrum Informacji Turystycznej

                   w  Koszalinie

Do góry