en
en

V Edycja Konkursu im. Mieczysława Orłowicza

V edycja Konkursu im. Mieczysława Orłowicza na najlepsze materiały prasowe, radiowe i telewizyjne została rozstrzygnięta.
Kapituła Konkursu im. Mieczysława Orłowicza przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
W kategorii materiały prasowe nagrody i wyróżnienia otrzymali:
Elżbieta Dzikowska
Nagroda honorowa za całokształt twórczości dziennikarskiej, wybitne zasługi i osiągnięcia dla promocji turystyki polskiej i rozpowszechnianie piękna Polski, a w szczególności za cykl książek "Groch i Kapusta".
 
Nagroda Orłowicza
1. Redakcja Magazynu Informacyjnego „Przegląd turystyczny”
Za długoletnią działalność wydawniczą promującą w sposób kompleksowy i profesjonalny region warmińsko-mazurski.
2. Redakcja kwartalnika turystycznego „W górach”
Za promowanie turystyki aktywnej a także propagowanie wartości związanych z uprawianiem turystyki górskiej.
Wyróżnienie:
Ewa Furtak – Gazeta Wyborcza o/Bielsko Biała
Za promowanie atrakcji i walorów turystycznych Beskidów na ogólnopolskich łamach Gazety Wyborczej.
W kategorii audycje radiowe nagrody i wyróżnienia otrzymali:
Wyróżnienie
Jolanta Damak – Gajda - Polskie Radio Rzeszów
Za cykl audycji radiowych kultywujących stare wiejskie tradycje oraz promujących wypoczynek na wsi.
Wyróżnienie
Wojsław Rodacki – Radio Łódź
Za cykl audycji „Ziemia Łódzka Znana i Nieznana” w Radiu Łódź.
W kategorii programy telewizyjne nagrody i wyróżnienia otrzymali:
Halszka Wasilewska
Nagroda Specjalna za wkład w promocję turystyki polskiej, a w szczególności za cykl audycji „Polska – naturalnie” w programach telewizyjnych "Kawa czy Herbata”.
 
Nagroda Orłowicza
Piotr Owczarski i Robert Wiącek – TV 4
Za cykl programów telewizyjnych pt. „Instynkt Tropiciela” – promujących
w nowoczesny i kompleksowy sposób walory turystyczne i kulturowe polskich miast.
Do góry