en
en

Turystyka wspólnym przedsięwzięciem

16 lutego w Krakowie odbyła się konferencja dotycząca współpracy na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w zakresie rozwoju turystyki.

"Współpraca w zakresie rozwoju i promocji polskiej turystyki" to tytuł konferencji zorganizowanej przez Małopolską Organizację Turystyczną 16 lutego w Krakowie, dotyczącej współpracy na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w zakresie rozwoju turystyki.

        mal

W konferencji uczestniczyli między innymi Elżbieta Wąsowicz-Zaborek Wicepreze POT, Bartłomiej Walas Wiceprezes POT, Cezary Molski Wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej w POT oraz  przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki.

         wce

Podczas oficjalnego otwarcia konferencji Wicemarszałek Leszek Zegzda wskazał na znaczącą  rolę, jaką pełni turystyka w rozwoju gospodarki. Podkreślił  też  pozycję  Małopolski na tle innych województw pod względem atrakcyjności turystycznej, o której decydują zarówno walory przyrodniczo – kulturowe jak i dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna (I miejsce pod względem liczby obiektów hotelarskich - 375 obiektów, czy I miejsce pod względem liczby parków narodowych - 6 parków narodowych).

W trakcie spotkania zostały omówione kierunki rozwoju turystyki w Polsce do roku 2015 oraz praktyczne działania, które mogą być pomocne w rozwoju i promocji turystyki w Polsce.

Do góry