en
en

Turystyka - wspólna sprawa

W ramach projektu "Turystyka - wspólna sprawa" ruszył program szkoleniowy dla branży turystycznej.

Trwają zapisy na szkolenia dofinansowane z Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach projektu "Turystyka - wspólna sprawa".

Kompleksowy program szkoleniowy oferuje 28 różnych tematów szkoleń branżowych, adresowanych zarówno dla menadżerów jak i pracowników firm turystycznych oraz kursy z 4 języków obcych.

Dla małych i średnich przedsiębiorstw poziom dofinansowania wynosi 80%, dla dużych przedsiębiorstw 60%. Dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pracodawców i przedsiębiorców szkolenia i doradztwo są bezpłatne.

Z programu skorzystać z mogą zarówno przedsiębiorcy, jak i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pracodawców i przedsiębiorców.

Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności branży oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w turystyce. Służy temu szeroki program szkoleń, realizowany w ramach trzech komponentów:

Komponent 1. „Współpraca sieciowa” – obejmuje cykl szkoleń na temat tworzenia, rozwijania i promowania markowych produktów turystycznych w formule sieciowej, tj. w ścisłej współpracy partnerów działających na danym terenie.

Komponent 2. „Zarządzanie turystyką” – obejmuje cykl szkoleń na temat zarządzania produktem i przedsiębiorstwem turystycznym.

Komponent 3. „Języki obce” – obejmuje naukę czterech języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego oraz rosyjskiego.

Szkoleniom towarzyszy doradztwo. Każdy uczestnik szkoleń w ramach komponentu „Współpraca sieciowa” może skorzystać z konsultacji indywidualnych lub grupowych w zakresie tematów omawianych na szkoleniach.

Celem doradztwa jest wsparcie grup partnerskich m.in. w ubieganiu się o uzyskanie dofinansowania ze środków publicznych i komercyjnych, na tworzenie i promocję sieciowych produktów turystycznych.

Wsparciem dla działalności grup partnerskich jest pomoc w promocji ich produktów.

W ramach Pakietu Promocji Produktu grupa może ubiegać się o dofinansowanie wydania materiału promocyjnego. Uczestnicząc w konkursie „Turystyka – wspólna sprawa”, grupa ma szansę wygrać sfinansowanie udziału w ogólnopolskich targach turystycznych.

Więcej informacji:

www.tws.org.pl

Do góry