en
en

Turystyka wodna w Polsce

logo_EDEN

 

„Turystyka wodna w Polsce – wyzwania zrównoważonego rozwoju” - zapraszamy 14 maja do Augustowa, gdzie odbędzie się konferencja, zorganizowana po raz trzeci podczas cyklicznej imprezy branżowej - "IV Spływ i Zawody Kajakowe Branży Turystycznej".

Polska Organizacja Turystyczna, Polska Izba Turystyki Oddział Podlaski oraz Urząd Miasta Augustów i Przedsiębiorstwo Turystyczne SZOT zapraszają 14 maja do Augustowa na konferencję „Turystyka wodna w Polsce – wyzwania zrównoważonego rozwoju”   organizowanej po raz trzeci podczas cyklicznej imprezy branżowej - "IV Spływ i Zawody Kajakowe Branży Turystycznej".

Głównym celem konferencji jest analiza turystyki wodnej na Pojezierzu Augustowskim, ocena potrzeb tego sektora turystyki, stan zagospodarowania dróg wodnych, oraz zintegrowanie programów związanych z gospodarką wodną i ochroną środowiska.

Istotną kwestią jest także promocja turystyki wodnej jako głównego produktu turystycznego Pojezierza Augustowskiego oraz ocena i kierunki zrównoważonego rozwoju na obszarach chronionych, a także współpraca na różnych płaszczyznach w ramach proekologicznych form turystyki. Ponadto, w ramach programu EDEN Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne konferencja będzie służyć promocji zrównoważonego rozwoju turystycznego polskich destynacji, przedstawieniu dobrych praktyk oraz tegorocznej edycji konkursu, której hasłem przewodnim jest „Turystyka wodna”.

Do współpracy w ramach konferencji zaproszeni zostali: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, oraz Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna. Jest ona planowana z udziałem przedstawicieli ww ministerstw, organizacji, władz samorządowych, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, PTTK, mediów, prasy turystycznej oraz przedstawicieli ogólnopolskiej branży turystycznej.

Konferencja poruszy następujące zagadnienia: wyzwania dla turystyki wodnej, Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne EDEN 2010 oraz przykłady dobrych praktyk, program Eko-Polska jako przykład współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju kraju, tematyka związana z Pojezierzem Augustowskim.

Warto podkreślić, że turystyka wodna jest samodzielnym produktem turystycznym, który obejmuje krótkie - lokalne i długie -  nawet międzynarodowe spływy kajakowe, rejsy żeglarskie i motorowodne, żeglugę pasażerską, rejsy gondolami, barkami, spływy tratwami itp.

Stanowi ona jednocześnie element innych produktów turystycznych, w tym: turystyki przyrodniczej, krajoznawczej, miejskiej - zapewniając wypoczynek i poznawanie miast od strony wody, historycznej – poznawanie zabytków hydrotechnicznych i tych zlokalizowanych w sąsiedztwie szlaków wodnych, zdrowotnej – w myśl hasła: aktywniej wypoczywasz – zdrowiej żyjesz, oraz kulturowej - związanej z różnego typu rekonstrukcjami wydarzeń historycznych.

 

Do pobrania:

Do góry