en
en

Turystyka przyjazdowa z Izraela

Na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej został wykonany przez Instytut Turystyki w grudniu 2007 roku raport „Analiza turystyki przyjazdowej do Polski z Izraela”. Raport został sfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Raport „Analiza turystyki przyjazdowej do Polski z Izraela”, sfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, został przygotowany na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej przez Instytut Turystyki w grudniu 2007 roku.

Raport można – jako dokument w formacie Word lub prezentację w formacie Power Point – pobrać w sekcji Dane i wiedza, Badania i analizy.

Zakres opracowania „Analiza turystyki przyjazdowej do Polski z Izraela” obejmuje m.in.:

  1. Ogólne informacje o sytuacji makroekonomicznej i społecznej Izraela.
  2. Charakterystykę rynku (w tym: omówienie aktywności turystycznej, potencjał rynku dla podróży zagranicznych, kierunki wyjazdów, preferencje, segmenty, trendy i nowe zjawiska).
  3. Miejsce Izraela  w przyjazdach do Polski.
  4. Dostępność komunikacyjną Polski.
  5. Charakterystykę turystów rejestrowanych w polskiej bazie zbiorowego zakwaterowania.
  6. Omówienie przyjazdów turystów z Izraela do Polski (w tym segmentację turystów izraelskich i charakterystyki poszczególnych segmentów) ze szczególnym uwzględnieniem:

-          celów i motywów przyjazdów;

-          formy organizacyjnej przyjazdów;

-          rodzajów środków transportu;

-          form spędzania czasu wolnego podczas pobytu w Polsce;

-          rozmieszczenia terytorialnego  przyjazdów;

-          średniej długości pobytu;

-          typów zakwaterowania;

-          struktury turystów według cech społeczno-demograficznych (płeć, wiek, poziom wykształcenia);

-          wydatków w Polsce.

7.      Prognozy przyjazdów turystów z Izraela do Polski.


 

 


Do góry