en
en

Turystyka kulinarna i foodies jako szansa rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej Warmii i Mazur

270x136_Fotolia_kulinarne.jpg

Turystyka kulinarna i foodies jako szansa rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej Warmii i Mazur – to jeden z głównych tematów, jaki poruszany będą na konferencji zat. „Agroturystyka – synergia komfortu i doznań kulinarnych. Warunki wytwarzania, przetwarzania i sprzedaży żywności w gospodarstwie agroturystycznym”.

Fotolia kulinarneTurystyka kulinarna i foodies jako szansa rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej Warmii i Mazur – to jeden z głównych tematów, jaki poruszany będą na konferencji zat. „Agroturystyka – synergia komfortu i doznań kulinarnych. Warunki wytwarzania, przetwarzania i sprzedaży żywności w gospodarstwie agroturystycznym”.

Organizator konferencji, Departament Turystyki, zaprasza 24 października 2016r. obecnych i przyszłych gestorów bazy turystycznej na obszarach wiejskich oraz branżę odpowiedzialną za rozwój ruchu turystycznego, na dyskusję dotyczącą specjalizacji, jaką w ostatnich latach stała się tzw. turystyka kulinarna.

– Jesteśmy świadomi, że rozwój turystyki kulinarnej, ma ogromny wpływ na agroturystykę czy szeroko rozumianą turystykę wiejską. Ten trend może z czasem stać się jedną z kluczowych specjalizacji nie tylko w agroturystyce. Już teraz obserwujemy, że gospodarstwa, będące laureatami naszego konkursu Agro-Eko -Turystycznego „Zielone lato”, które oferują regionalne czy lokalne posiłki, zyskują w ocenach swoich gości, a gospodarzom dają dodatkowy zysk – mówi Dyrektor Departamentu Turystyki, Dorota Zalewska-Bomba.

Podczas konferencji omówione zostaną także zagadnienia związane z możliwością produkcji i sprzedaży wytworzonej w gospodarstwach żywności, a także aspekty ekonomiczne i prawne związane z opodatkowanie tego typu działalności.

Chęć udziału w konferencji można zgłosić do 20 października 2016r. telefonicznie (089) 521 69 07 bądź e-mail: a.wojciechowska@warmia.mazury.pl

Źródło: Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna

Do góry