en
en

Turystyka kulinarna

Oferta kulinarna stanowi jeden z ważnych elementów oferty turystycznej. Władze turystyczne na całym świecie dostrzegają potencjał turystyki kulinarnej jako potężnego narzędzia do identyfikowania i promowania miejsc, regionów oraz krajów.


Wiadomości Turystyczne, 01.05.08
Joanna Morawska

Województwo zachodniopomorskie otrzymało w marcu status regionu kandydującego do Sieci Europejskiego Dziedzictwa Kulinarnego, która jest formą współpracy między regionami i przedsiębiorstwami chcącymi promować regionalną żywność i produkty.


Województwo zachodniopomorskie w przystąpieniu do ESDK upatruje szansę na rozwój biznesu na małą skalę oraz turystyki na poziomie lokalnym poprzez ulepszanie i promocję regionalnej żywności, produktów, usług i potraw oraz starania o zachowanie regionalnych tradycji kulinarnych i kreowanie nowych. Już niedługo w regionie ruszy zbieranie informacji o ośrodkach produkcji regionalnej i tradycyjnej, zostaną scharakteryzowane i skatalogowane rodzaje kuchni specyficznych dla poszczególnych dziedzin życia społecznego, np. „Kuchnia leśniczyny", „Kuchnia mniejszości narodowych". W efekcie ma powstać produkt turystyczny oparty na sieci produktów regionalnych i tradycyjnych. Władze województwa liczą, że Zachodniopomorskie zostanie pełnoprawnym członkiem sieci w listopadzie 2008 br. podczas corocznej konferencji członków ESDK, najpóźniej na początku roku 2009.

 
Do góry