en
en

Turystyka biznesowa szansą dla Polskiej turystyki

Turyści biznesowi stanowią prawie 30 proc. przyjazdów do Polski. Powstaje więc coraz więcej hoteli i centrów konferencyjnych wyposażonych w nowoczesne multimedia i zapewniające uczestnikom segmentu MICE wysoki standard i obsługę na najlepszym poziomie.

Polska Organizacja Turystyczna zleciła Instytutowi Rynku Hotelarskiego wykonanie pracy naukowo-badawczej polegającej na opracowaniu metodologii badania polskiego rynku MICE oraz przeprowadzeniu badania pilotażowego sprawdzającego poprawność założeń teoretyczno-metodologicznych na rynku MICE województwa wielkopolskiego.


Efektem końcowym zrealizowanej pracy jest  raport „Badanie pilotażowe rynku turystyki biznesowej (MICE) - województwo wielkopolskie. Metodologia oraz raport z badania”, do którego dołączono rekomendowane do dalszych prac kwestionariusze wywiadów dla segmentów: przedsiębiorstw, obiektów hotelowych oraz organizatorów imprez biznesowych.


Raport można pobrać w sekcji Dane i wiedza, Badania i Analizy, 2008 rok.

http://www.pot.gov.pl/Kategorie/bazy_wiedzy_i_bazy_danych/badania_i_analizy/Raport%20MICE%20na%20strone%20www.pdf/

 

 

 


Do góry