en
en

Trzecia edycja konkursu na najlepsze polskie centrum Informacji Turystycznej (it) rozpoczęta.

Centra it to pierwsze miejsce kontaktu turysty zagranicznego z Polską. Od jakości kontaktu, czyli kompetencji i postawy pracowników zależy to jak będą nas postrzegać obcokrajowcy. Aby promować dobre praktyki w branży turystycznej, POT corocznie
Polska Organizacja Turystyczna (POT), instytucja odpowiedzialna za promocję turystyki przyjazdowej do Polski oraz za budowanie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej po raz trzeci przeprowadza konkurs na najlepsze polskie centrum Informacji Turystycznej.
Centra it to pierwsze miejsce kontaktu turysty zagranicznego z Polską. Od jakości kontaktu, czyli kompetencji i postawy pracowników zależy to jak będą nas postrzegać obcokrajowcy. Aby promować dobre praktyki w branży turystycznej, POT corocznie organizuje konkurs, której celem jest:
• kreowanie konkurencyjności na rynku centrów informacji turystycznej
• wskazanie podmiotów wiodących, mogących stanowić banchmark dla osób zarządzających centrami
• promocja dobrych praktyk ze wskazaniem pożądanych cech jakościowych organizacji i zarządzania centrami.
Konkurs o laur najlepszego centrum informacji turystycznej w Polsce jest dla POT jednym z najważniejszych narzędzi kreowania dobrych praktyk i podnoszenia jakości obsługi turystów w Polsce. POT nie posiada narzędzi i możliwości prawnych pozwalających na przeprowadzenie pełnej standaryzacji usług, dlatego też przyjął zasadę promocji najlepszych.
Kategorie konkursu
1. Centra IT w miastach powyżej 75 tysięcy mieszkańców.
2. Centra IT w miastach od 20 tysięcy do 75 tysięcy mieszkańców.
3. Centra IT w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców.
Kryteria brane pod uwagę przy wyborze laureatów to:
• położenie obiektu i jego oznakowanie
• łatwość dostępu i godziny otwarcia (w tym dostęp dla niepełnosprawnych)
• dostępność materiałów promocyjnych i informacyjnych z danego regionu (w tym bezpłatnych)
• przygotowanie kadry (w tym znajomość języków obcych)
Termin nadsyłania zgłoszeń:

5 października 2007
Do góry