en
en

Touroperatorzy z Indii w Polsce

Na zaproszenie Polskiej Organizacji Turystycznej w dniach 28 września - 5 października w Polsce przebywało 13 touroperatorów z Indii. Grupę stanowili przedstawiciele czołowych biur podróży z aglomeracji New Delhi i Mumbaju organizujących wyjazdy zagraniczne z Indii.

 

Na zaproszenie Polskiej Organizacji Turystycznej  w dniach 28 września - 5 października w Polsce przebywało 13 touroperatorów z Indii. Grupę stanowili  przedstawiciele czołowych biur podróży z aglomeracji New Delhi i Mumbaju  organizujących wyjazdy zagraniczne z Indii.

Celem wizyty studyjnej było przybliżenie profesjonalistom z indyjskiej branży turystycznej możliwości organizacji podróży po Polsce, nawiązanie kontaktów handlowych z polską branżą oraz uwrażliwienie polskich przedsiębiorców na szczególne wymagania rynku indyjskiego.

  

W ciągu ostatnich dwóch lat POT zorganizowal juz dwie wizyty dla branży indyjskiej. Ostatnia, trzecia już wizyta, oprócz największych atrakcji Małopolski i Mazowsza, została wzbogacona o  krótki pobyt w Trójmieście oraz zwiedzanie zamku  krzyżackiego w Malborku.

 

Warto zauważyć, że po raz pierwszy podróż studyjna z Indii cieszyła się tak dużym zainteresowaniem wśród polskiej branży turystycznej. Wiele komponentów study tour, takich jak usługi gastronomiczne, transportowe czy przewodnickie, sponsorowali prywatni przedsiębiorcy z branży turystycznej oraz podmioty administracji publicznej i samorządowej. Szczególnie owocnym i istotnym momentem pobytu touroperatorów w Polsce był polsko-indyjski warsztat turystyczny  zorganizowany przez POT w Warszawie w  dniu 2 października. W wydarzeniu tym  ze strony polskiej  udział wzięło  11 podmiotów.

 

W opinii uczestników study tour, mimo braku bezpośredniego połączenia lotniczego do Indii, Polska ma duże szanse zaistnienia w świadomości hindusów jako nowa, ciekawa destynacja turystyczna. Pobyt turystyczny w Polsce z powodzeniem można by połączyć z podróżą, do dobrze już znanej indyjskim turystom Austrii, Skandynawii czy Czech, zaś magnesem do przyjazdu do Polski staną się unikalne atrakcje turystyczne takie jak Kopalnia Soli w Wieliczce, Zamek Krzyżacki w Malborku, interesujące miasta z bogatą historią i kulturą oraz  bardzo dobra i nowoczesna baza noclegowa.

 

Podróże studyjne to jedno z najbardziej efektywnych narzędzi marketingowych do promocji Polski na rynkach dalekich. W nadchodzącym roku POT planuje organizację kolejnych dwóch podróży studyjnych dla touroperatorów i dziennikarzy z największych ośrodków miejskich generujących wyjazdowy ruch turystyczny z Indii. Jesteśmy absolutnie przekonani, że dzięki  systematycznej organizacji tego typu podróży pojawi się świadomość istnienia nowej destynacji, a  wraz z nią wzrośnie zainteresowanie i popyt na przyjazdy turystyczne do Polski. 

 

Sponsorzy:

                                         Kopalnia Soli Wieliczka

wieliczka

                Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

malop

                          Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

prot

Urząd Miasta Gdańsk                         Urząd Miasta Sopot

gdansk                                             sopot 


Touroperatorzy:

Ernesto Travel                       Furnel Travel International                                 

ernestofurnel

Grupa Trip                                 Jan-Pol Incoming Touroperator 

trip    jp

Mazurkas Travel

mazur

Do góry