en
en

Tokio: Prezentacja Wrocławia w Japonii

20 czerwca 2007 r. odbyła się w Ambasadzie RP w Tokio współorganizowana przez POIT impreza promocyjna „Wrocław – kandydat do EXPO 2012 r.”.

20 czerwca 2007 r. odbyła się w Ambasadzie RP w Tokio współorganizowana przez POIT impreza promocyjna „Wrocław – kandydat do EXPO 2012 r.”.

Ponad 150 gości z branży turystycznej, dziennikarze, delegat Japonii do BIE z Ministerstwa Gospodarki, przedstawiciele MSZ i Ministerstwa Transportu, kręgów dyplomatycznych oraz środowisk biznesu mieli możliwość wysłuchać prezentacji multimedialnych na temat proponowanego przez Wrocław głównego tematu EXPO 2012 – Kultura Czasu Wolnego w Gospodarkach Świata oraz prezentacji o atrakcjach turystycznych Wrocławia i Dolnego Śląska.

Goście mieli również okazję wysłuchać koncertu fortepianowego kompozytorów polskich

i oraz spróbować przysmaków polskiej kuchni. Odbyła się także loteria fantowa

z nagrodami ufundowanymi przez miasto Wrocław, Ambasadę i POIT.

Wszyscy przybyli goście otrzymali materiały promocyjne zachecające do przyjazdy do Polski.

 


Do góry