en
en

Targi 2011


RYNEK AMERYKAŃSKI
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta

Seatrade Criise Shipping Convention

Miami 14-17.03.2011 POIT Nowy Jork turystyka morska
RYNEK HOLENDERSKI
VAKANTIEBEURS

Utrechtl
11-16.01.2011

POT Warszawa

turystyka miejska i kulturowa

turystyka krajoznawcza

turystyka aktywna turystyka objazdowa agroturystyka zamki i pałace caravaning


RYNEK JAPOŃSKI

Nazwa targów

Miasto

Data

Organizator

Preferowana oferta

JATA

Tokio

wrzesień 2011

POIT Tokio

turystyka miejska i kulturowa, obiekty UNESCO, miejsca związane z F.Chopinem


RYNEK AUSTRYJACKI
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta


Ferien messe

Wiedeń 13-16.01.2011 POIT Wiedeń

turystyka aktywna turystyka specjalistyczna turystyka miejska i kulturowa turystyka dla młodzieży SPARYNEK BELGIJSKI
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
Salon de Vacances Bruksela 3-7.02.2011 POT Warszawa turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna city breaks
RYNEK BRYTYJSKI I IRLANDZKI
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
Holiday World Show Dublin 28-30.01.2011 POIT Londyn turystyka miejska i kulturowa Wellness i SPA City breaks turystyka aktywna
WTM Londyn 7-10.11.2011 POT Warszawa turystyka miejska i kulturowa city breaks turystyka aktywna wydarzenia kulturalne
RYNEK HISZPAŃSKI I PORTUGALSKI
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta

FITUR

Madryt 19-23.01.2011 POT Warszawa turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna turystyka religijna turystyka krajoznawcza agroturystyka
SITC Barcelona 7-10.01.2011 POIT Madryt turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna turystyka religijna turystyka krajoznawcza agroturystyka
RYNEK NIEMIECKI
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
Caravan Motor Touristik Stuttgart 14-22.01.2011 POIT Berlin turystyka miejska i kulturowa turystyka uzdrowiskowa turystyka aktywna turystyka pielgrzymkowa turystyka dla młodzieży caravaning
Messe Reisen Hamburg Hamburg 8-12.02.2011 POIT Berlin turystyka miejska i kulturowa turystyka uzdrowiskowa turystyka aktywna turystyka pielgrzymkowa turystyka dla młodzieży agroturystyka
ITB Berlin 9-13.03.2011 POT Warszawa według odrębnych zasad
Tourismus Caravaning Lipsk 16-20.11.2011 POT Warszawa turystyka miejska i kulturowa turystyka uzdrowiskowa turystyka aktywna turystyka pielgrzymkowa turystyka dla młodzieży caravaning
RYNEK ROSYJSKI
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
MITT Moskwa 16-19.03.2011 POT Warszawa turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna zakupy
JANTUR Kalingrad 14-16.04.2011 POIT Moskwa turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna zakupy
RYNEK UKRAIŃSKI
Nazwas targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
UKRAINE Kijów 4-6.10.2011 POT Warszawa turystyka aktywna (zima) turystyka miejska i kulturowa SPA
RYNEK WĘGIERSKI
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
UTAZAS Budapeszt 3-6.03.2011 POIT Budapeszt turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna turystyka pielgrzymkowa turystyka specjalistyczna
RYNEK WŁOSKI
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
BIT Milano Mediolan 17-20.02.2011 POIT Rzym turystyka miejska i kulturowa natura (Parki Narodowe) miejsca kultu religijnego
TTG INCONTRI Rimini 6-8.10.2011 POIT Rzym turystyka miejska i kulturowa natura (Parki Narodowe) miejsca kultu religijnego
RYNEK FIŃSKI
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
Matka Helsinki 20-23.2011 POIT Sztokholm turystyka miejska i kulturowa turystyka uzdrowiskowa turystyka aktywna natura
RYNEK NORWESKI
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
Reiseliv Oslo 13-16.01.2011 POIT Sztokholm turystyka miejska i kulturowa Wellness, Golf, turystyka aktywna
RYNEK SZWEDZKI
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
TUR Goeteborg 24-27.03.2011 POIT Sztokholm turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna turystyka pielgrzymkowa turystyka specjalistyczna
TARGI PRZEMYSŁU KONGRESOWEGO
RYNEK NIEMIECKI
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
IMEX Frankfurt 24-26.05.2011 POT Warszawa turystyka biznesowa
RYNEK HISZPAŃSKI
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
EIBTM Barcelona 29.11-01.12.2011 POT Warszawa turystyka biznesowa
WYKAZ STOISK INFORMACYJNYCH (poniżej 30m2)
RYNEK NIEMIECKI
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
REISE CAMPING Essen 25-27.02.2011 POIT Berlin
FREIZEIT - GARTEN+TOURISTIK Notymberga 2-6.03.2011 POIT Berlin
RYNEK SKANDYNAWSKI
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
SENIOR Sztokholm 30.03-01.04.2011 POIT Sztokholm
FERIE FOR ALLE Herning 23-25.02.2011 POIT Sztokholm
ZINE FESIVALEN Oslo 2011 POIT Sztokholm
RYNEK WŁOSKI
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
BORSA MEDITERRANEO DEL TURISMO Paestum 1-3.04.2011 POIT Rzym
JOSP FEST Rzym 2011 POIT Rzym
RYNEK ROSYJSKI
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
SKI SALON Moskwa 14-17.02.2011 POIT Moskwa turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna zakupy
ODTYH Moskwa 21-24.09.2011 POIT Moskwa turystyka miejska i kulturowa zamki i pałace
INWETEX St.Petersburg 12-14.10.2011 POIT Moskwa turystyka miejska i kulturowa turystyka uzdrowiskowa
RYNEK HISZPAŃSKI/PORTUGALSKI
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
BTL Lizbona 23-27.02.2011 POIT Madryt
NAVARTUR SEVATUR Pamplona San Sebastian 2011 POIT Madryt
RYNEK HOLENDERSKI
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
FIET & WANDEL VAKANTIE Amsterdam 2011 POIT Amsterdam
RYNEK JAPOŃSKI
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
KANKU TABIHAKU Oska 2011 POIT Tokio turystyka miejska i kulturowa obiekty UNESCO miejsca związane z F.Chopinem
RYNEK CHIŃSKI
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
GIFT Kanton 3-4.04.2011 POT Warszawa
RYNEK HINDUSKI
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
SATTE New Delhi 27-29.01.2011 POT Warszawa
RYNEK SZWAJCARSKI
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
FESPO Zurich 27-30.01.2011 POIT Wiedeń turystyka wypoczynkowa turystyka weekendowa turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna
RYNEK AMERYKAŃSKI
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
Seatrade Criise Shipping Convention Miami 14-17.03.2011 POIT Nowy Jork turystyka morska
RYNEK HOLENDERSKI
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
VAKANTIEBEURS Utrecht 11-16.01.2011 POT Warszawa turystyka miejska i kulturowa
turystyka krajoznawcza
turystyka aktywna turystyka objazdowa agroturystyka zamki i pałace caravaning
Rynek japoński
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
JATA Tokio wrz-11 POIT Tokio turystyka miejska i kulturowa, obiekty UNESCO, miejsca związane z F.Chopinem
Rynek Austryjacki
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
Ferien Messe Wiedeń 13-16.01.2011 POIT Wiedeń turystyka aktywna turystyka specjalistyczna turystyka miejska i kulturowa turystyka dla młodzieży SPA
Rynek belgijski
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
Salon de Vacances Bruksela 3-7.02.2011 POT Warszawa turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna city breaks
Rynek brytyjski i irlandzki
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
Holiday World Show Dublin 28-30.01.2011 POIT Londyn turystyka miejska i kulturowa Wellness i SPA City breaks turystyka aktywna
WTM Londyn 7-10.11.2011 POT Warszawa turystyka miejska i kulturowa city breaks turystyka aktywna
wydarzenia kulturalne
Rynek hiszpański i portugalski
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
FITUR Madryt 19-23.01.2011 POT Warszawa turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna turystyka religijna turystyka krajoznawcza agroturystyka
SITC Barcelona 7-10.01.2011 POIT Madryt turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna turystyka religijna turystyka krajoznawcza agroturystyka
Rynek niemiecki
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
Caravan Motor Touristik Stuttgart 14-22.01.2011 POIT Berlin turystyka miejska i kulturowa turystyka uzdrowiskowa turystyka aktywna turystyka pielgrzymkowa turystyka dla młodzieży caravaning
Messe Reisen Hamburg Hamburg 8-12.02.2011 POIT Berlin turystyka miejska i kulturowa turystyka uzdrowiskwoa turystyka aktywna turystyka pielgrzymkowa turystyka dla młodzieży agroturystyka
ITB Berlin 9-13.03.2011 POT Warszawa według odrębnych zasad
Tourismus Caravaning Lipsk 16-20.11.2011 POT Warszawa turystyka miejska i kultrowa turystyka uzdrowiskowa turystyka aktywna turystyka pielgrzymkowa turystyka dla młodzieży caravaning
Rynek rosyjski
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
MITT Moskwa 16-19.03.2011 POT Warszawa turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna zakupy
JANTUR Kalingrad 14-16.04.2011 POIT Warszawa turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna zakupy
Rynek ukraiński
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
UKRAINE Kijów 4-6.10.2011 POT Warszawa turystyka aktywna (zima) turystyka miejska i kulturowa SPA
Rynek węgierski
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
UTAZAS Budapeszt 3-6.03.2011 POIT Budapeszt turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna turystyka pielgrzymkowa turystyka specjalistyczna
Rynek włoski
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
BIT Milano Mediolan 17-20.02.2011 POIT Rzym turystyka miejska i kulturowa natura (Parki Narodowe) miejsca kultu religijnego
TTG INCONTRI Rimini 6-8.10.2011 POIT Rzym turystyka miejska i kulturowa natora (Parki Narodowe) miejsca kultu religinego
Rynek fiński
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
Matka Helsinki 20-23.2011 POIT Sztokholm turystyka miejska i kulturowa turystyka uzdrowiskowa turystyka aktywna natura
Rynek norweski
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
Reiseliv Oslo 13-16.01.2011 POIT Sztokholm turystyka miejska i kulturowa Wellness, Golf, turystyka aktywna
Rynek szwedzki
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
TUR Goeteborg 24-27.03.2011 POIT Sztkoholm turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna turystyka pielgrzymkowa turystyka specjalistyczna
TARGI PRZEMYSŁU KONGRESOWEGO
Rynek niemiecki
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
IMEX Frankfurt 24.26.05.2011 POT Warszawa turystyka biznesowa
Rynek Hiszpański
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
EIBTM Barcelona 29.11-01.12.2011 POT Warszawa turystyka biznesowa
WYKAZ STOISK INFORMACYJNYCH (ponizej 20m2)
Rynek niemiecki
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowna oferta
REISE CAMPING Essen 25-27.02.2011 POIT Berlin
FREIZEIT GARTEN+TOURISTIK Notymberga 2-6.03.2011 POIT Berlin
Rynek skandynawski
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
SENIOR Sztokholm 30.03-1.04.2011 POIT Sztokholm
FERIE FOR ALLE Herning 23-25.02.2011 POIT Sztokholm
ZINE FESTIVALEN Oslo 2011 POIT Sztokholm
Rynek włoski
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
BORSA MEDITERRANEO DEL TURISMO Paestum 1-3.04.2011 POIT Rzym
JOSP FEST
Rynek rosyjski
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
SKI SALON Moskwa 14-17.02.2011 POIT Moskwa turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna zakupy
ODTYH Moskwa 21-24.09.2011 POIT Moskwa turystyka miejska i kulturowa zamki i pałace
INWETEX St. Petersburg 12-14..10.2011 POIT Moskwa turystyka miejska i kulturowa turystyka uzdrowiskowa
Rynek hiszpański/portugalski
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
BTL Lizbona 23-27.02.2011 POIT Madryt
NAVARTUR SEVATUR Pamplona San Sebastian 2011 POIT Madryt
Rynek holenderski
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
FIET & WANDEL VAKANTIE Amsterdam 2011 POIT Amsterdam
Rynek japoński
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
KANKU TABIHAKU Osaka 2011 POIT Tokio turystyka miejska i kulturowa obiekty UNESCO miejsca związane z F.Chopinem
Rynek chiński
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
GIFT Kanton 3-4.04.2011 POT Warszawa
Rynek hinduski
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
SATTE New Delhi 27-29.01.2011 POT Warszawa
Rynek Szwajcarski
Nazwa targów Miasto Data Organizator Preferowana oferta
FESPO Zurich 27-30.01.2011 POIT Wiedeń turystyka wypoczynkowa turystyka weekendowa turystyka miejska i kulturowa turystyka aktywna
Do góry