en
en

System informacji turystycznej

PoprzedniSpis treściNastępny

System informacji turystycznej

Informacja turystyczna to niezbędny składnik promocji turystycznej. Praca jednostek organizacyjnych „it” służy nie tylko turystom indywidualnym ale również organizatorom wypoczynku grupowego, zleceniodawcom różnych form turystyki. Z ich usług korzystają biura podróży, organizacje społeczne i animatorzy coraz powszechniejszego wypoczynku w grupach nieformalnych. Klientami centrów „it” są osoby i grupy zróżnicowane zawodowo, wiekowo, o preferencjach wynikających ze stopnia zamożności i zainteresowań. System „it” uczestniczy w upowszechnianiu turystycznego modelu zagospodarowania wolnego czasu współkształtując modę na turystykę.

Informacja turystyczna nie jest jedynie zbiorem niezbędnych danych, ale powinna tworzyć system, który cechuje rzetelność, aktualność, wiarygodność i komunikatywność i w którym wspólnie przyjętym normom podlegają: podstawowe zakresy informacji a także tryb ich poszukiwania, gromadzenia, aktualizacji i udostępniania. System informacji turystycznej wiążą wspólne narzędzia pracy, zwłaszcza komputerowe bazy danych.

Baza danych „it” ma licznych odbiorców, a także wielu twórców. Tylko zgodna i systematyczna współpraca wszystkich dawców informacji i umiejętność szybkiego reagowania na zapotrzebowania odbiorców może przyczynić się do osiągnięcia zamierzonych efektów.

Pod pojęciem informacji turystycznej rozumieć należy:

 1. Uporządkowany zbiór danych służących organizatorom i konsumentom usług turystycznych.
 2. System obejmujący sieć centrów i punktów informacji turystycznej.
 3. Metodologię gromadzenia, przetwarzania, weryfikowania i udostępniania danych.

Informacja turystyczna to także jedno z podstawowych narzędzi służących rozwojowi turystyki. Poprzez gromadzenie i dystrybucję informacji turystycznej można sobie zapewnić aktywny udział w kształtowaniu podaży i popytu na rynku turystycznym.

Głównymi grupami korzystających z usług systemu „it” są:

 • Turyści (goście i mieszkańcy miasta, regionu)
 • Animatorzy i promotorzy turystyki
 • Twórcy i potencjalni twórcy produktu turystycznego
 • Potencjalni inwestorzy infrastruktury turystycznej i paraturystycznej
 • Zarządcy atrakcji turystycznych
 • Hotelarze i restauratorzy
 • Zleceniodawcy usług turystycznych (organizacje biznesowe, szkoły i uczelnie, organizacje społeczne i młodzieżowe, pracownicy socjalni)
 • Kierownicy wycieczek, piloci, przewodnicy
 • Touroperatorzy
 • Przedstawiciele biur podróży i organizatorów wycieczek
 • Osoby zainteresowane problemami turystyki (uczniowie i studenci)
 • Osoby zainteresowane pracą w dziedzinie turystyki
 • Samorządy terytorialne i gospodarcze
 • Agencje promocji, stowarzyszenia i fundacje
 • Dziennikarze, autorzy przewodników
 • Inne jednostki współpracujące w zakresie organizacji i obsługi ruchu turystycznego.

Każda z tych grup powinna otrzymać informacje dostosowane do zainteresowań, potrzeb i możliwości finansowych. Mogą być one przygotowywane dzięki systemom segregowania informacji z bazy danych „it” oraz doświadczeniu kadry informacji turystycznej.

PoprzedniSpis treściNastępny

Do góry