en
en

Stanowisko uczestników IV Gremium Ekspertów Turystyki

Uczestnicy IV Gremium Ekspertów Turystyki wyrażają aprobatę dla dwóch ważnych dla gospodarki turystycznej w Polsce dokumentów: przygotowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i przyjętych przez Radę Ministrów

                     Przeczytaj w Aktualnościach Turystycznych


Stanowisko uczestników IV Gremium Ekspertów Turystyki, 25 listopada 2008 Poznań

Uczestnicy IV Gremium Ekspertów Turystyki wyrażają aprobatę dla dwóch ważnych dla gospodarki turystycznej w Polsce dokumentów: przygotowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i przyjętych przez Radę Ministrów „Kierunków rozwoju turystyki do 2015 roku” oraz opracowanej przez Polską Organizację Turystyczną „Strategii Marketingowej Polski w sektorze turystyki w latach 2008-2015”.

Stwierdzamy, że oba dokumenty stanowią przejrzystą całość i są niezwykle przydatne dla dalszego rozwoju turystyki. Zostały one poddane szerokim konsultacjom z udziałem ekspertów, naukowców, przedsiębiorców turystycznych, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych. Projekty dokumentów przedłożone zostały do oceny ministerstwom, agencjom rządowym, samorządom terytorialnym i izbom gospodarczym. Strategiczne dla polskiej turystyki dokumenty otrzymały wysokie oceny zarówno w odniesieniu do analizy obecnego stanu gospodarki turystycznej, jak i precyzyjnego zdefiniowania kierunków jej rozwoju, z uwzględnieniem konieczności skoordynowania działań wielu instytucji zajmujących się gospodarką, promocją wizerunku kraju oraz wybranymi dziedzinami, w tym obszaru kultury, handlu i inwestycji. (...)

Więcej:

http://aktualnosciturystyczne.pl/x0kid_kategoria/tn_category_view

 

 

 

 


Do góry