en
en

ŚRODKOWOEUROPEJSKIE DNI OTWARTE INICJATYW GOSPODARCZYCH Międzynarodowe Forum Gospodarcze

W dniach 15-16 listopada 2007 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się II edycja Międzynarodowego Forum Gospodarczego pt. Środkowoeuropejskie Dni Otwarte Inicjatyw Gospodarczych. Forum Gospodarcze będzie roboczym i nowoczesnym spotkaniem reprezentantów izb gospodarczych, przedsiębiorców i organizacji, profesjonalnych samorządów terytorialnych z krajów współpracujących z Polską lub zainteresowanych nawiązaniem współpracy w tym regionie Europy.
ŚRODKOWOEUROPEJSKIE DNI OTWARTE INICJATYW GOSPODARCZYCH
Międzynarodowe Forum Gospodarcze
Warszawa, 15-16 listopada 2007

W dniach 15-16 listopada 2007 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się II edycja Międzynarodowego Forum Gospodarczego pt. Środkowoeuropejskie Dni Otwarte Inicjatyw Gospodarczych. Forum Gospodarcze będzie roboczym i nowoczesnym spotkaniem reprezentantów izb gospodarczych, przedsiębiorców i organizacji, profesjonalnych samorządów terytorialnych z krajów współpracujących z Polską lub zainteresowanych nawiązaniem współpracy w tym regionie Europy.

Patronat nad przedsięwzięciem objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Francusko-Polska Izba Przemysłowo-Handlowa, Krajowa Izba Gospodarcza. Wśród instytucji wspierających inicjatywę są Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Warszawska Izba Przedsiębiorców. Patronem medialnym jest portal Gazeta.pl.

Główny temat Forum brzmi: „Innowacje i inwestycje zmieniają wizerunek regionów”. Konferencja będzie obradować w kilku równoległych sesjach tematycznych, w tym „Transport w Polsce: nowe rozwiązania, zintegrowane zarządzanie, infrastruktura”, „Zastosowanie nowoczesnych urządzeń i technologii informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem – bezpieczeństwo danych i kontrola kopii i wydruków”, „Współpraca gospodarcza przedsiębiorców z Warszawy i Mazowsza z ich partnerami z rynków Wschodnich – szanse i zagrożenia dla miasta i regionu”, „Turystyka biznesowa: kongresy jako nowe wyzwanie dla inwestycji i marketingu”, „Małe i średnie przedsiębiorstwa w kreowaniu wizerunku Warszawy i Mazowsza”, „Zarządzanie kadrami i szkolenia - nowe wyzwania i potrzeby przedsiębiorców”. Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z istniejącymi strukturami i formami pomocy dla inwestorów zagranicznych. Stale uaktualniany program Dni Otwartych oraz formularze dla zgłaszania chęci nawiązania międzynarodowej współpracy znajdują się na stronie www.opendays.pl

Spodziewany jest udział delegacji z regionów i miast współpracujących w ramach porozumień partnerskich. Swój udział zapowiedziało już kilka polsko-zagranicznych izb przemysłowo-handlowych oraz liczne przedstawicielstwa dyplomatyczne i gospodarcze akredytowane w Polsce. Organizatorzy zakładają, że w Dniach Otwartych Inicjatyw Gospodarczych weźmie udział ponad tysiąc uczestników, w tym:
- 250 uczestników sesji inauguracyjnej Forum Ekonomicznego pt. „Innowacje i inwestycje zmieniają wizerunek regionów”. Wykład inauguracyjny pt. „Szanse rozwojowe polskiej gospodarki. Innowacje i inwestycje” wygłosi p. Jaremi Mordasewicz ekspert ekonomiczny Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”;
- 200 uczestników sesji „Innowacje i inwestycje w transporcie w Polsce: nowe rozwiązania, zintegrowane zarządzanie, infrastruktura”. Gospodarz: Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego;
- 200 słuchaczy sesji „Zastosowanie nowoczesnych urządzeń i technologii informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem – bezpieczeństwo danych i kontrola kopii i wydruków”. Gospodarz: Torell SA / Sharp;
- 100 uczestników sesji „Turystyka biznesowa: konferencje i kongresy jako nowe wyzwanie dla inwestycji i marketingu”. Gospodarz: Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A.;
- 200 uczestników sesji „Małe i średnie przedsiębiorstwa w kreowaniu wizerunku Warszawy i Mazowsza”. Gospodarze: Warszawska Izba Przedsiębiorców oraz Uczelnia Warszawska im. Skłodowskiej-Curie;
- 100 słuchaczy sesji „Współpraca gospodarcza przedsiębiorców z Warszawy i Mazowsza z ich partnerami z rynków Wschodnich - szanse dla miasta i regionu”. Gospodarz: Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód;
- 100 menedżerów HR i szkoleń z największych firm w debacie zawodowej pt. ,,Zarządzanie kadrami i szkolenia - nowe wyzwania i potrzeby przedsiębiorców”;
- 50 uczestników warsztatów z touroperatorami i Incentive Houses z Niemiec;
- Ambasadorzy Kongresów Polskich, Goście Specjalni, liczni zainteresowani spotkaniami zawodowymi.

Uczestnictwo w sesjach i targach jest bezpłatne, wymagane zarejestrowanie w internecie lub recepcji. Dodatkowe atrakcje i możliwości nawiązywania cennych kontaktów zapewnią trwające równolegle w tym samym miejscu X Targi Obiektów i Usług Konferencyjno-Szkoleniowych „Business Tourism Fairs” z ok. 150 wystawcami i kilkoma tysiącami biznesowych odwiedzających.
Organizator imprezy - biuro Meetings Management - udziela wszelkich informacji.

Meetings Management
ul. Omulewska 24 lok.6, 04-128 Warszawa
tel. 0-22 810 86 89, 813 70 75, fax 0-22 810 89 08
e-mail: info@opendays.pl;
www.opendays.pl ; www.btf.waw.pl 

Do góry