en
en

Spotkanie Zarządu Forum Informacji Turystycznej w Warszawie 2.04.2011 r.

PROTOKÓŁ
z
Zarządu Forum Informacji Turystycznej
2 kwietnia 2011 roku, godz. 13.30


Zebranie odbyło się w sali konferencyjnej na terenie hali targowej, ul. Makowska 95 w trakcie Targów Turystycznych „Lato 2011”.


W posiedzeniu wzięło udział 6 członków Forum Informacji Turystycznej (lista obecności - zał. nr 1).

Przewodniczący zaproponował następujący porządek zebrania:

  1. Realizacja wniosków Forum IT w Chorzowie.
  2. Plan pracy na 2011 r.
  3. Wolne wnioski.

 Ad.1

Po analizie „Regulaminu certyfikacyjnego jednostek "it" J. Idzikowski zaproponował uzupełnienie o słowo: bezpłatne do punktu dotyczącego dostępu do internetu dla turystów przy ubieganiu się o 4 gwiazdki. W trakcie dyskusji nadmieniono, o tym, że nikt oprócz Wielkopolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej nie zgłaszał zastrzeżeń do kryteriów, po I edycji certyfikacji.

 

Po dyskusji ustalono postulat, umożliwiający odwołanie się w ciągu 14 dni od decyzji certyfikacyjnej punktu it do komisji regionalnej.

 

Przewodniczący M. Pałach zasugerował rozszerzenie kryterium do „Konkursu na najlepszy punkt it” o ocenę jakości w postaci badań „tajemniczy klient” i ocenę strony internetowej administrowanej (zarządzanej) przez dany punkt it. J. Idzikowski przekazał, że będą wykonywane anonimowe telefony przez Polską Organizację Turystyczną w ramach projektu unijnego.

 

Zaproponowano, stworzenie przejrzystej i aktualnej listy wszystkich certyfikowanych punktów i centrów IT w Polsce.

 

Ponadto Przewodniczący M. Palach przekazał zgromadzonym wniosek B. Jaskólskiej z Jeleniej Góry aby zastanowić się nad stworzeniem mapy Polski z zaznaczonymi certyfikowanymi punktami „it” (na wzór mapy z Czech). Podczas dyskusji ustalono, że ze względów finansowych taka mapa powstanie w wersji elektronicznej na stronie POT, na bazie aplikacji Google Maps, po kolejnej edycji certyfikacji punktów. We wnioskach o certyfikację zostaną dodane pola do uzupełnienia – pozycja GPS.

 

Ad.2.

Sekretarz J. Idzikowski zapoznał zebranych z planami Polskiej Organizacji Turystycznej w zakresie szkoleń, które będą się odbywały w każdym województwie. Szkoleniami objęte zostaną 22 instytucje - beneficjentów Działania 6.4 PO IG, maksymalnie do 60 przedstawicieli beneficjentów w jednym szkoleniu.

 

Polska Organizacja Turystyczna ogłosiła przetarg na „Zapewnienie usługi noclegowej, gastronomicznej oraz wynajmu sali szkoleniowej wraz z obsługą recepcyjną i szatnią, na szkolenia w 2011 r. dla beneficjentów Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka".

 

Polaka Organizacja Turystyczna planuje zorganizowanie spotkania dla IT poszerzone o Zarząd Forum Informacji Turystycznej, dotyczące uruchomienia contact center.

 

Ad. 3.

Po ożywionej dyskusji wypracowano wnioski skierowane do Prezesa POT:

1.       Konieczne jest podkreślenie władzom jednostek samorządowych roli Informacji Turystycznej w rozwoju miast i gmin.

2.       Zarząd FIT winien otrzymywać informacje co poszczególne departamenty Polskiej Organizacji Turystycznej robią w zakresie it.

 

Na zakończenie Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie. Na tym zebranie zakończono.

Sporządziła: Agnieszka Sobańska

Warszawa, 2 kwietnia 2011 r.

Do góry