en
en

Spotkanie Zarządu Forum Informacji Turystycznej w Tarnowie (25-26.05.09)

Spotkanie w Tarnowie

W dniach 25 – 26 maja 2009 r. w Tarnowie obradował Zarząd Forum Informacji Turystycznej przy Polskiej Organizacji Turystycznej. Tematem przewodnim spotkania było przygotowanie regulaminu do kolejnej V już edycji konkursu na najlepsze centrum informacji turystycznej w Polsce oraz skonfrontowanie założeń certyfikacji punktów IT opracowanego przez POT z założeniami zapisanymi w Małopolskim Systemie Informacji Turystycznej. W obradach Zarządu Forum IT brali udział goście: pani Anna Niedźwieńska, Kierownik Zespołu ds. Rozwoju Turystyki w Departamencie Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Pan Cezary Molski, Wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej z Polskiej Organizacji Turystycznej. Podczas dyskusji osiągnięto kompromis. Kompromis obejmuje pewne ustępstwa zarówno ze strony POT jak i Województwa Małopolskiego. Dzięki wspólnym ustaleniom możliwe jest zaprezentowanie w najbliższym czasie pozostałym 15 województwom, do dyskusji, jednego, spójnego systemu certyfikacji punktów IT w kraju. Tym samym punkty, mające tę samą kategorię (posiadające tę samą liczbę gwiazdek) a zlokalizowane w różnych częściach Polski będą zobligowane do świadczenia swoich usług na takim samym poziomie.

Ponadto, podczas obrad Zarządu zostały dokonane zmiany personalne członków. W miejsce pana Jarosława Wnorowskiego z Zielonej Góry do Zarządu weszła p. Małgorzata Rafał - Kierownik Centrum Informacji Turystycznej w Białej Podlaskiej.
Goście Tarnowskiego Centrum Informacji, które było gospodarzem spotkania, zwiedzili ponadto tarnowską starówkę. Jako jedni z pierwszych podziwili panoramę Tarnowa z odrestaurowanej wieży tarnowskiego ratusza.

Forum Informacji Turystycznej to zespół konsultacyjno-doradczy działający przy Polskiej Organizacji Turystycznej, stanowi płaszczyznę integracji systemu "it" i koordynacji przedsięwzięć, a także wymiany doświadczeń służących doskonaleniu ogólnopolskiego systemu informacji turystycznej. Do zakresu działania Zarządu Forum należy min.: reprezentowanie Forum na zewnątrz oraz uchwalanie planów działalności oraz ich realizowanie. Obecnie trwa III kadencja Zarządu w skład, którego wchodzą przedstawiciele informacji turystycznej z całej Polski: przewodniczący - Marcin Pałach z Tarnowa, wiceprzewodniczący - Stanisław Turski z Lublina, sekretarz - Jacek Idzikowski z Polskiej Organizacji Turystycznej a także Agnieszka Sobańska z Włocławka, Barbara Tekieli z Warszawy, Wojciech Dziąbek z Zawiercia oraz Małgorzata Rafał z Białej Podlaski.Skład zarządu Forum Informacji Turystycznej - od lewej: Marcin Pałach, Agnieszka Sobańska, Jacek Idzikowski, Małgorzata Rafał, Barbara Tekieli, Stanisław Turski

- niestety w spotkaniu nie uczestniczył Wojtek Dziąbek.W trakcie burzliwej dyskusji.Chwila wytchnienia po obradach w malowniczym otoczeniu.Drugi dzień obrad z zaproszonymi gośćmi.
Do góry