en
en

Spotkanie Rady POT

22 kwietnia odbyło się spotkanie Rady Polskiej Organizacji Turystycznej. Było to drugie posiedzenie Rady, która ukonstytuowała się 25 lutego 2009 roku.

22 kwietnia odbyło się spotkanie Rady Polskiej Organizacji Turystycznej. Było to drugie posiedzenie Rady, która ukonstytuowała się 25 lutego 2009 roku.

W czasie spotkanie członkowie Rady dyskutowali nad  harmonogramem pracy na 3-letnia kadencję. Ponadto dyrektorzy reprezentujący poszczególne obszary działalności POT przedstawili tematy związane z funuszami strukturalnymi a w szczególności procedury dotyczące działania 5.1 a także zagadnienia związane z harmonogramem Planu działań POT na 2010 rok.


Do góry