en
en

Spotkanie POT z Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych

15 lipca w siedzibie POT odbyło się spotkanie z Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych. W spotkanie wzięli udział prezdstawiciele 14 Regionalnych Organizacji Turystycznych.

15 lipca w siedzibie POT odbyło się spotkanie z Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych. W spotkanie wzięli udział prezdstawiciele 14 Regionalnych Organizacji Turystycznych.

W czasie obrad poruszone zostały kwestie związane z obchodami Światowego Dnia Turystyki a także  powstającej strategii dla turystyki i Kodeksu Dobrych Praktyk.

W trakcie spotkania zostały także omówione projekty dla Działania 6.3 PO IG "Promocja turystyczna walorów Polski".

Do góry