en
en

Spotkanie Narodowych Organizacji Turystycznych

9 grudnia br. Polska Organizacja Turystyczna zorganizowała spotkanie z przedstawicielami zagranicznych Narodowych Organizacji Turystycznych w Polsce.

POT przy współudziale Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Izby

Turystyki, zorganizowała spotkanie zagranicznych Narodowych Organizacji Turystycznych.


W ramach programu m.in. została przedstawiona prezentacja działań POT na 2009 rok oraz Marketigowa Strategia Polski w Sektorze Turystyki na lata 2008-2015. 

Spotkanie zapoczątkowało cykliczne narady merytoryczne w obszarze wymiany wiedzy i doświadczeń turystyki pomiędzy POT i zagranicznymi Narodowymi Organizacjami Turystycznymi w Polsce.

 


Do góry