en
en

Spotkanie miejskich convention bureaus w Gdańsku

W dniach 10 – 11.02.2010, w Gdańsku  polskie convention bureaus rozpoczęły cykl wspólnych spotkań w 2010 roku. Organizatorem spotkania było Convention Bureau of Poland, lokalnego wsparcia udzieliło Gdańsk Convention Bureau.

podczas spotkaniaW dniach 10 – 11.02.2010, w Gdańsku  polskie convention bureaus rozpoczęły cykl wspólnych spotkań w 2010 roku. Organizatorem spotkania było Convention Bureau of Poland (CBP), lokalnego wsparcia udzieliło Gdańsk Convention Bureau.

Dzięki staraniom CBP i uprzejmości Dyrekcji hotelu Sheraton spotkanie rozpoczęło się wieczornym site inspection i kolacją powitalną w nowopowstałym Sheraton Sopot Hotel Conference Center & Spa. Następnego dnia przedstawiciele polskich Convention Bureau omawiali wspólnie realizowane projekty w 2010 roku. Najważniejsze z nich dotyczyły: ujednolicenia Programów Rekomendacji Profesjonalnych Organizatorów Kongresów, wyselekcjonowania obiektów do ogólnopolskiego katalogu niepowtarzalnych obiektów  konferencyjnych, zaadaptowania narodowego  Programu Ambasadorów Polskich na potrzeby lokalne, prezentacji  wyników liczby spotkań, gromadzonych w celu wydania ogólnopolskiego raportu przemysłu spotkań.

Gościem specjalnym spotkania była Ellen Colingsworth, która w ciągu ostatnich 12 lat pracowała w Edinburgh Convention Bureau na stanowisku menagera sprzedaży, koordynując spotkania stowarzyszeń w Edynburgu. Ponadto rozbudowała program Ambasadorów Edynburga, doprowadzając do owocnej współpracy naukowców i handlowców z zespołem Edinburgh Convention Bureau na płaszczyźnie budowania ofert na międzynarodowe i krajowe konferencje dla ich stowarzyszeń. W swoim wystąpieniu dużo miejsca poświęciła właśnie programowi Ambasadorów, co spotkało się z dużym zainteresowaniem reprezentantów polskich Convention Bureau.

Kolejne spotkanie polskich Convention Bureau zaplanowano na 10 – 11 maja 2010 w Poznaniu, przy lokalnym wsparciu Poznań Convention Bureau.

Do góry