en
en

Spotkanie Grupy V-4 w Krakowie

6 marca br. w centrum Kongresowym na zamku Królewskim w Krakowie odbyło się spotkanie ministrów odpowiedzialnych za turystykę w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Polskiej delegacji przewodniczyła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Pani Katarzyna Sobierajska.

6 marca 2009 r. w centrum Kongresowym na zamku Królewskim w Krakowie odbyło się spotkanie ministrów odpowiedzialnych za turystykę w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Polskiej delegacji przewodniczyła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Pani Katarzyna Sobierajska.

       v1     v2

Spotkanie poprzedziły obrady przedstawicieli narodowych organizacji turystycznych, podczas których omówiono szczegóły planu marketingowego działań promocyjnych w 2009 r. Działania te koncentrować się będą na terenie Federacji Rosyjskiej, Chińskiej Republiki Ludowej, Stanów Zjednoczonych i Japonii.


Grupa V-4 rozważy także potrzebę rozszerzenia działań o nowe rynki. Za priorytetowe narzędzia promocji uznano: promocję w Internecie, opracowanie i promocję systemu e-learningowego (rynek USA) organizację warsztatów turystycznych dla branży podczas road show na rynkach rosyjskim i chińskim.

Wszyscy uczestniczący wyrazili satysfakcję ze współpracy, wskazali także na problemy z aktualną sytuacją ekonomiczną na rynku międzynarodowym oraz jej jej negatywnym oddziaływaniem na sektor turystyki.


Grupa Wyszehradzka (V-4) działa na mocy podpisanego 4 kwietnia 2002 r protokołu o współpracy pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego Czech, Ministerstwem Spraw Gospodarczych Węgier, Ministerstwem Gospodarki Polski i Ministerstwem Gospodarki Słowacji. Narodowe Organizacje Turystyczne wszystkich 4 państw wspólpracuję na rzecz współtworzenia i promocji wspólnego dla tych państw produktu turystycznego.


   

Do góry