en
en

Spotkanie Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych

W dniach 10-12.04.2007r odbyło się ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli 14 Regionalnych Organizacji Turystycznych zrzeszonych w Forum ROT, które było jednocześnie I Walnym Zebraniem Członków.

 W czasie spotkania ukonstytuowały się władze Forum.W skład Zarządu Forum ROT powołani zostali przedstawiciele 5 Regionalnych Organizacji Turystycznych w osobach:


·        Wojciech Fedyk                            – Prezes (Dolnośląska Organizacja Turystyczna)

·        Małgorzata Wilk-Grzywna             – Wiceprezes (Regionalna Organizacja 

                                                               Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego)

·        Agnieszka Sikorska                       – Sekretarz (Śląska Organizacja Turystyczna )

·        Zbigniew Frączyk                          – Członek Zarządu (Regionalna Organizacja

   Turystyczna Województwa Łódzkiego)

·        Janusz Stanek                                – Członek Zarządu (Zachodniopomorska

                                                              Regionalna Organizacja Turystyczna)


Sekretariat Forum ROT w I kadencji został zlokalizowany w siedzibie

Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej www.dot.org.pl we Wrocławiu.

 

W najbliższym czasie powstanie specjalny serwis internetowy Forum ROT

www.forumrot.pl , uruchomiona zostanie skrzynka e-mail: biuro@forumrot.pl, powstanie

 indywidualny system identyfikacji wizualnej oraz wydawany będzie newsletter.Forum ROT stawia sobie za priorytetowy cel działalności wzajemną współpracę oraz

wspieranie inicjatyw i wspólnych przedsięwzięć w zakresie:

a)      promocji turystyki i kreowania wizerunku turystycznego regionów oraz popularyzowania wiedzy związanej z problematyką rozwoju i promocji turystyki,

b)      wpływania na zmiany regulacji prawnych mogących mieć wpływ na rozwój turystyki i promocji

c)      wspierania regionalnej i lokalnej przedsiębiorczości  w dziedzinie turystyki i promocji,

d)      współpracy z organami rządowymi i samorządowymi w zakresie działań  sprzyjających rozwojowi turystyki,

e)      integracji środowiska osób zainteresowanych rozwojem turystyki,

f)        działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy oraz  projektów międzyregionalnych,

g)      wzajemne szkolenie kadry ROT,

h)      budowanie partnerstwa międzyregionalnego dla wsparcia samorządów, stowarzyszeń i przedsiębiorców,

i)        reprezentacja ROT wobec instytucji, organizacji, w tym właściwych ds. turystyki ministerstw, Polskiej Organizacji Turystycznej, Rady Turystyki przy Ministrze Gospodarki i innych,

j)        lobbing i rzecznictwo na rzecz rozwoju turystyki.

 

Członkowie Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych są przekonani, że działalność Forum przyczyni się do stworzenia i realizacji wspólnej wizji promocji turystycznej Polski przy wykorzystaniu pełni możliwości organizacyjnych, merytorycznych i finansowych. Będzie również szansą na lepszą koordynację działań, reprezentowanie poszczególnych ROT-ów wobec innych instytucji i organizacji.

 

            Zachęcamy wszystkie instytucje, organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz turystyki do podjęcia współpracy z Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych.

Członkowie Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych

 

1.      Dolnośląska Organizacja Turystyczna

2.      Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna

3.      Lubuska Organizacja Turystyczna

4.      Małopolska Organizacja Turystyczna

5.      Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna

6.      Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna

7.      Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

8.      Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

9.      Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego

10.  Śląska Organizacja Turystyczna

11.  Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna

12.  Wielkopolska Organizacja Turystyczna

13.  Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

14.  Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna


Do góry