en
en

Rusza nabór projektów w ramach Działania 6.4

Fundusze unijne przeznaczone są na wsparcie najważniejszych, unikatowych przedsięwzięć, które stworzą atrakcyjną ofertę turystyczną w związku z organizacją przez Polskę Mistrzostw Euro 2012.


Polska Organizacja Turystyczna, Instytucja Wdrażająca w ramach unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG na lata 2007-2013 rozpoczyna nabór projektów do dofinansowania w ramach Działania 6.4. PO IG 'Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym'.

Środki pomocowe przeznaczone są na wsparcie najważniejszych, unikatowych przedsięwzięć, które stworzą atrakcyjną ofertę turystyczną w związku z organizacją przez Polskę Mistrzostw Euro 2012. Kwota 138mln EUR dostępna jest na inwestycje realizowane przede wszystkim przez instytucje administracji samorządowej i rządowej.

Szczegóły naboru

Projekt, zgodny z założeniami Działania 6.4. PO IG, należy opisac na formularzu fiszki (dostępnej na www.pot.gov.pl/fundusze) oraz przesłać do Polskiej Organizacji Turystycznej w terminie do 20 maja br. do godz. 16.

Szkolenie dla projektodawców, prowadzone przez Polską Organizację Turystyczną odbędzie się w dniu 21 kwietnia br. (zapisy za pośrednictwem strony www.pot.gov.pl/fundusze).

Infolinia w POT: tel. 0801-121-122.
Adres e-mail w POT: fundusze@pot.gov.pl

Do góry