en
en

Rok 2008 Rokiem Polsko-Izraelskim

W ramach przygotowań do obchodów „Roku Polsko – Izraelskiego” POT – w listopadzie i na początku grudnia 2007 roku zorganizowała spotkania promocyjne dla dziennikarzy i touroperatorów. Spotkania z mediam mają na celu zwiekszenie zainteresowania Polską jako destynacją turystyczną.

Przygotowania POT do obchodów „Roku Polsko- Izraelskiego”


Udział w spotkaniach wzięli reprezentanci mediów izraelskich oraz branża turystyczna – reprezentowana przez trzech czołowych touroperatorów z Polski oraz 16 izraelskich  biur zainteresowanych sprzedażą polskich ofert. Tematem prezentacji przygotowanej przez POT był szeroki wachlarz atrakcji turystycznych, miejsc związanych z turystyką kulturową, miejsc niepowtarzalnych w skali światowej, a także turystyka aktywna i wybrane regiony turystyczne kraju.

Rok Polski w Izraelu należy do priorytetowych przedsięwzięć Rządu Polskiego w dziedzinie promocji kultury i nauki polskiej za granicą. Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie wiedzy na temat między innymi kultury, historii i atrakcyjności turystycznej obu krajów oraz tworzenie podstaw do budowania trwałych relacji w obszarze wymiany kulturalnej, naukowej i turystycznej pomiędzy obu krajami.

Obchody „Roku Polskiego w Izraelu” doskonale wpisują się w dotychczasowe działania POT realizowane na tym rynku. POT od szeregu lat stara się aktywnie promować Polskę, a podstawowym założeniem tej promocji – od jej początku – było ukazanie szerokiego spektrum polskich atrakcji turystycznych, współczesnej Polski, oraz zmiana stereotypowego myślenia o Polsce – wyłącznie jako o kraju zagłady Żydów.


Do góry