en
en

Rekordowa kwota 12 000 euro uzyskana na Balu Polskim 2009 przekazana polskim i belgijskim dzieciom pokrzywdzonym przez los.

9 czerwca br., w Ambasadzie RP w Brukseli organizatorzy Balu Polskiego – Polski Ośrodek Informacji Turystycznej oraz Izba Handlowa BEPOLUX wręczyli czeki instytucjom wspieranym przez 10-tą edycję tego wydarzeia promocyjnego.

Rekordowa kwota 12 000 euro uzyskana na Balu Polskim 2009 przekazana polskim i belgijskim dzieciom pokrzywdzonym przez los.

9 czerwca br., w Ambasadzie RP w Brukseli organizatorzy Balu Polskiego – Polski Ośrodek Informacji Turystycznej oraz Izba Handlowa BEPOLUX wręczyli czeki instytucjom wspieranym przez 10-tą edycję tego wydarzeia promocyjnego.

Bal Polski, organizowany przy wsparciu Ambasady RP to jedno z największych wydarzeń promocyjnych rynku belgijskiego, gromadzące rokrocznie 400 osób z belgijskich i polskich środowisk politycznych, mediów, biznesu i arystokracji.

Nadrzędnym celem balu jest akcja charytatywna – pieniądze zgromadzone dzięki sponsorom i gościom uczestniczącym w loterii, w której nagrodami są luksusowe pobyty w Polsce przekazywane są instytucjom opiekującym się dziećmi pokrzywdzonymi przez los. Po raz pierwszy w 2009 roku, z inicjatywy POIT zgromadzone środki przekazane zostały nie tylko do Polski, do oddziału Fundacji Brata Alberta « Przytulisko » w Lubiniu ale także do Belgii.  Wybrane przez organizatorów i Komitet Honorowy Balu Polskiego instytucje belgijskie objęte pomocą to : dom dziecka Le Gai Logis z terenu Walonii  oraz centrum rehabilitacyjne Levensvreugde Institut z Flandrii.

                               

zd1

W ceremonii wręczenia czeków zorganizowanej dzięki gościnności Ambasady udział wzięły polskie i belgijskie media, dyrektorzy obu instytucji belgijskich oraz przedstawiciele Łodzi, miasta Honorowego Balu Polskiego 2009, którzy otrzymali czek dla Fundacji Brata Alberta w Lubiniu. 15 czerwca br. czek ten, wartości 6 500 euro został osobiście przekazany fundacji przez Prezydenta Łodzi Pana Jerzego Kropiwnickiego. Środki ofiarowane Fundacji Brata Alberta pozwolą na wymianę instalacji elektrycznej w « Przytulisku ». Instytucje belgijskie otrzymały każda po 3 125 euro. Pieniądze te pozwolą na zorganizowanie wakacji dzieciom z domu dziecka « Le Gai Logis » oraz na zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego dla najmłodszych podopiecznych « Levensvreugde Institut ».

 

kropa

         

Do góry