en
en

Raport eksperta Roba Davidsona nt"Poland Conference Market Survey"

Raport eksperta Roba Davidson'a nt. "Poland Conference Market Survey" (Profesjonalni planiści konferencyjni z rynku brytyjskiego i niemieckiego organizujący konferencje w Polsce), które zostały opracowane na zlecenie POT w 2007 roku. Raport eksperta Roba Davidsona  nt. "Poland Conference Market Survey" (Profesjonalni planiści konferencyjni z rynku brytyjskiego i niemieckiego organizujący konferencje w Polsce), który został opracowany na zlecenie POT w 2007 roku.

Celem podjętej analizy planistów na w/w rynkach było zweryfikowanie aktualnego stanu polskiej turystyki biznesowej - w oparciu o częstotliwość organizacji konferencji i czynniki wpływające na organizację tego typu wydarzeń w Polsce przez zagranicznych kontrahentów.


POBIERZ "Poland Conference Market Survey"
Do góry