en
en

Promocja Polski na Białorusi

POT aktywnie uczestniczy w procesie kształtowania turystycznego wizerunku naszego kraju na rynku białoruskim.

Mając na względzie konieczność promocji turystycznej Polski dla ważnego klienta jakim jest gość z Białorusi, POT stara się aktywnie uczestniczyć w procesie kształtowania turystycznego wizerunku naszego kraju na tym rynku.

 

Najważniejszą dzisiaj kwestią wydaje się być edukacja branży białoruskiej w zakresie procedur wizowych wynikających z wejścia Polski do strefy Schengen. Temu zagadnieniu poświecona będzie konferencja polsko białoruska współorganizowana przez POT i PIT O/Białystok. Konferencja odbędzie się  9 maja 2008 r. o godz. 15.00 w hotelu LEŚNIK, w Augustowie. Będzie też kolejnym działaniem poruszającym wspomniane kwestie.

W dniach 14-15.03.2008 r. POT zorganizowała, w Białymstoku  pierwszą edycję workshopu  Polsko- Białoruskiego.

białorus


Nadrzędnym celem organizowanego workshopu było włączenie polskich ofert turystycznych do katalogów  białoruskich biur podróży. Działaniami wspomagającymi ten cel była promocja atrakcji  i obiektów turystycznych Podlasia. Wszystko to w celu ograniczenia spadku przyjazdów z rynku białoruskiego. Współorganizatorami I edycji workshopu byli PIT O/Białystok i Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, którym - za współpracę  - składamy serdeczne podziękowania.


Analiza rynku białoruskiego

 


Do góry