en
en

Prestiżowa nagroda dla POIT w Moskwie

W moskiewskim Hotelu Prezydent, 24 września podczas gali z okazji Dnia Turystyki, wręczano doroczne nagrody Ministra Turystyki Federacji Rosyjskiej. Przyznano trzy drugie nagrody. Otrzymały ją - Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Moskwie oraz przedstawicielstwa Hiszpanii i Turcji.

 

W moskiewskim Hotelu Prezydent, 24 września podczas gali z okazji Dnia


Turystyki, wręczano doroczne nagrody Ministra Turystyki Federacji Rosyjskiej.


Przyznano trzy drugie nagrody. Otrzymały ją - Polski Ośrodek Informacji


Turystycznej w Moskwie oraz przedstawicielstwa Hiszpanii i Turcji.

 

W tym roku nagrody Ministra Turystyki wręczano po raz szósty. Nadano im


znajomo brzmiącą nazwę „Premia Sienkiewicza” dla upamiętnienia postaci Jurija


Sienkiewicza, zmarłego w 2003 roku lekarza, dziennikarza i popularyzatora


turystyki, piastującego między innymi funkcję przewodniczącego Towarzystwa


Podróżników Rosji.


Nagrody Ministra Turystyki, jak na skalę kraju przystało, przyznawano aż w 18


kategoriach i szeregu specjalnych nominacjach. W kategorii „Najlepsze


przedstawicielstwo administracji turystycznej w Rosji”, na około 50 pracujących


w Federacji Rosyjskiej narodowych przedstawicielstw turystycznych, pierwszą


nagrodę otrzymała Kuba. Drugie miejsce zajął reprezentujący nasz kraj Polski


Ośrodek Informacji Turystycznej w Moskwie - ex aequo z Hiszpanią i Turcją -


prawdziwymi gigantami na rosyjskim rynku turystycznym


Więcej informacji w Aktualnościach Turystycznych

http://aktualnosciturystyczne.pl/x0kid_kategoria/pozycja-polski-na-rynku-rosyjskim-doceniona?page_number=1

Do góry