en
en

Pożegnanie Romy Zajic

28 maja zmarła wybitna działaczka na rzecz turystyki Romana Zajic.

 

        

         ROMANA ZAJIC (19.08.1955 - 28.05.2008) - Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej.

Osoba o ogromnie silnym charakterze, jej cechy jak, odwaga i hart ducha, dynamika i spokój działania, kreatywność i odpowiedzialność, a także duże poczucie humoru i „zaraźliwa” radość, będą już zawsze towarzyszyć naszym wspomnieniom o niej.

         Obok wspaniale pełnionej roli Matki, Żony, Córki, Siostry,  równie aktywna była w życiu zawodowym. Nie bez kozery nazywana  - co często żartobliwie wykpiwała – „Ikoną turystyki”.

         Od 2002 roku Wiceprezes Śląskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki, od 2004 roku Członek Rady Naczelnej Polskie Izby Turystyki w Warszawie, a  także  Członek Zarządu Śląskiej Organizacji Turystycznej               w Katowicach. Członek Założyciel Stowarzyszenia Zarządców Obiektów Rekreacyjno Turystycznych i Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Zarządców Obiektów Rekreacyjno Turystycznych.

            Wielokrotnie odznaczana i nagradzana:

w 2002 roku nagrodzona Dyplomem Ministra Prawa Pracy i Polityki Społecznej „Za zasługi dla turystyki”, w 2004 roku przyznana przez Ministra Gospodarki Odznaka Honorowa „Zasłużonemu dla Turystyki”, natomiast w  2005 roku odznaczona za zasługi dla turystyki Srebrnym Krzyżem Zasług Prezydenta RP, wielokrotnie nagradzana dyplomami Polskiej Izby Turystyki.

         Od dzisiaj będziemy musieli radzić sobie bez niej.

Pocieszeniem dla Bliskich i dla wszystkich Koleżanek i Kolegów, niech będą słowa Albert Einstein:

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia – żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. Albowiem oni - to dalej my …”

A Romana Zajic była osobą, której cząstka zostaje w pamięci każdego, kogo spotkała na swojej drodze.


Do góry