en
en

POT zawarła pre-umowy z beneficjentami projektów Działania 6.4 PO IG 2007-2013

Polska Organizacja Turystyczna zawarła umowy dotyczące przygotowania projektu (tzw. pre-umowy) z beneficjentami projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 PO IG

Polska Organizacja Turystyczna, jako Instytucja Wdrażająca zawarła umowy dotyczące przygotowania projektu (tzw. pre-umowy) z beneficjentami projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 PO IG "Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym". Na liście znajduje się 13 projektów (na łączną kwotę wnioskowanej dotacji 138 mln euro), w wykazie rezerwowym pozostawiono 10 przedsięwzięć.

Wykaz przedsięwzięć, na których realizację zawarto ww. umowy wraz z zestawieniem podstawowych informacji znajdują się:

Szczegółowy opis projektów

Zestawienie zawartych pre-umów

Więcej na: www.pot.gov.pl/fundusze


 

Do góry