en
en

POT Instytucją Wdrażającą Działanie 6.4

W ostatnich dniach p. Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki podjął decyzję o ustanowieniu Polskiej Organizacji Turystycznej Instytucją Wdrażającą Działanie 6.4. „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

W ostatnich dniach p. Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki podjął decyzję o ustanowieniu Polskiej Organizacji Turystycznej Instytucją Wdrażającą Działanie 6.4. „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (tym samym anulowal plany swojego poprzednika, Min. P. Wozniaka, o wyznaczeniu innej agendy rządowej do pełnienia tej roli).

 

Po raz pierwszy w historii funkcjonowania w Polsce unijnych środków pomocowych, Polska Organizacja Turystyczna wejdzie w skład prestiżowego grona podmiotów znajdujących się w systemie instytucjonalnym obsługi funduszy europejskich.

 

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 POT skorzysta nie tylko z Działania 6.3. „Promocja walorów turystycznych Polski”, ale również i z Działania 7.1. „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji”. Będzie także beneficjentem projektu z Działania V.2. „Promowanie zrównoważonego

Do góry