en
en

Poszukujemy osób do pracy przy projekcie „Telefon bezpieczeństwa”

W terminie 2 czerwca – 30 września 2008 roku Polska Organizacja Turystyczna, we współpracy z Komendą Główną Policji i Ministerstwem Sportu i Turystyki, uruchamia kolejną edycję projektu Telefon Bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych. Pod dwoma numerami telefonów cudzoziemcy będą mogli uzyskać pomoc w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach oraz w zakresie typowej informacji turystycznej. W terminie 2 czerwca – 30 września 2008 roku Polska Organizacja Turystyczna, we współpracy z Komendą Główną Policji i Ministerstwem Sportu i Turystyki, uruchamia kolejną edycję projektu Telefon Bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych. Pod dwoma numerami telefonów cudzoziemcy będą mogli uzyskać pomoc w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach oraz w zakresie typowej informacji turystycznej.

Do realizacji projektu poszukujemy dynamicznych osób, odpornych na stres, które potrafią szybko i skutecznie reagować na zgłaszane telefonicznie problemy. Podstawowym wymogiem jest udokumentowana biegła znajomość minimum dwóch języków obcych: angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego. Dodatkowa znajomość innych języków będzie mile widziana. Kandydat winien się wykazać również podstawową wiedzą o atrakcjach turystycznych Polski.

Osoby zatrudnione w ramach umowy cywilnoprawnej, na stanowisku informatora będą pracować w systemie zmianowym 7 dni w tygodniu, w godzinach 1000-2200 (po 6 godzin dziennie). Czas trwania projektu: 2 czerwca – 30 września 2008 roku. Miejsce realizacji projektu: Warszawa.
Wynagrodzenie wynosić będzie 80,00 zł brutto za dyżur 6 godzinny.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV wraz z dokumentami potwierdzającymi znajomość języków na adres e-mail: informatorzy_tb@pot.gov.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja br.

Prosimy o wpisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. Ustaw nr 133 poz. 833”

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się wyłącznie z wybranymi osobami.
Do góry