en
en

Polskie atrakcje dla Węgrów

W styczniu odbyły się dwie prezentacje polskiej oferty turystycznej dla węgierskiej branży turystycznej, w tym dla największego touroperatora jakim jest Neckerman.

W styczniu nasz ośrodek w Budapeszcie przygotował dla touroperatorów prezentacje produktów turystycznych, które figurują w ich katalogach, tj.: turystyka miejska, aktywna i kulturowa a także przedstawił możliwości rozszerzenia ich oferty.

W pierwszej prezentacji, w dniach 18-19.01. wzięli udział pracownicy oraz agenci największego touroperatora Neckermanna(ok. 300 osób). W drugiej 30.01. pracownicy i agenci nowego turoperatora Fenstherm Tours (ok.40 osób). Wśród zaproszonych gości byli także dziennikarze zajmujący się turystyką a także szeroko pojętą gospodarką.

Do góry