en
en

Polski Ośrodek Informacji Turystycznej na Ukrainie

8 października został otwarty Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Kijowie.


Podczas odbywających się w dniach 7-9 października w Kijowie międzynarodowych targów turystycznych Travel Market UKRAINE’ 2008 odbyło się oficjalne otwarcie 14 przedstawicielstwa Polskiej Organizacji Turystycznej za granicą – Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Kijowie na Ukrainie.

W uroczystości ze strony polskiej wzięli udział między innymi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska, Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Bartłomiej Walas oraz Prezes Polskiej Izby Turystyki Jan Korsak. Ze strony ukraińskiej uroczystość zaszczycili między innymi Przewodniczący Państwowej Służby Turystyki i Kurortów Anatoliy Pakhlia, Przewodniczący Komisji Ekspertów ds. Rozwoju Turystyki i Rekreacji Bronisław Omecynski, oraz przedstawiciele branży turystycznej.

Podczas konferencji prasowej z udziałem polskich gości omówiono perspektywy polsko-ukraińskiej współpracy w dziedzinie turystyki, oraz możliwości wspólnej promocji polskiej i ukraińskiej turystyki przy okazji organizacji finału EURO 2012. Wieczór zakończyła uroczysta kolacja w kijowskim hotelu „Bratyslava”.

 


Do góry