en
en

Polska turystyka szansą dla Polski

Po raz pierwszy Polska pojawiła się w rankingu sporządzonym na podstawie ocen osób podróżujących po świecie i reprezentujących różne w tym opiniotwórcze środowiska. Country Brand Index przygotowany przez firmę Futurebrand to ważny wskaźnik na rynku turystycznym.

Pojawienie się Polski na 8 miejscu w rankingu CBI świadczy o dostrzeżeniu zarówno przez ekspertów jak i turystów z zagranicy potencjału polskiej turystyki.

Polska turystyka jeszcze niedawno zagrożona działaniami zmierzającymi do odebrania POT funduszy strukturalnych ma szansę zaowocować zwiększeniem zainteresowania Polską i wpływami z turystyki.

30 mln euro przeznaczonych w ramach Działania 6.3 PO IG "Promocja turystyczna walorów Polski" na turystykę ma trafić do POT jako beneficjenta, co w praktyce oznacza mozliwość realizacji dużych projektów promujących Polskę jako destynację turystyczną.

Środki unijne to pierwsza od wielu lat szansa dla polskiej turystyki. Polska ma najniższy budżet na turystykę wśród krajów UE. W przypadku takich państw jak Francja czy Niemcy nawet trzy czy pięciokrotnie niższy. Dodatkowe pieniądze z UE na turystykę to zwiększenie szans na konkurencyjność Polski na rynku turystycznym i uznanie turystyki jako ważnej i rentownej dziedziny życia.

Do góry